Delegationen vill sänka Gävleborgs lodjursstam

Gävleborg (JJ) Viltförvaltningsdelgationen i Gävleborg vänder sig till Naturvårdsverket för att få miniminivån för lodjur sänkt. En minskning på närmare 25 procent föreslås i länet.

Lodjurstammen i Gävleborg kommer att sänkas om Naturvårdsverket säger ja till förslaget från länets viltförvaltningsdelegation. Foto: Gettyimages

Den nuvarande miniminivån för lodjur i Gävleborgs län är 13 föryngringar, alltså honor med ungar.

Efter omröstning i Viltförvaltningsdelegationen föreslås miniminivån istället blir 10 föryngringar. Det är en sänkning med närmare 25 procent.

– Det fanns förslag från 8 till 16 föryngringar i delegationen, så det här är en kompromiss, säger Simon Wiklund, handläggare på länsstyrelsen i Gävleborg.

Nu är det Naturvårdsverket som ska besluta om Gävleborgs miniminivå får sänkas eller inte.

Vissa spårningar räknas inte

Det nuvarande förvaltningsmålet för lodjur i Gävleborg är 16 föryngringar.

– Om vi får miniminivån sänkt till tio, kan vi kanske sänka förvaltningsmålet till elva, säger Per Mellström.

Han sitter i styrelsen för Svenska Jägareförbundet i Gävleborg och är rovdjursansvarig. Bland medlemmarna möter han en uppgivenhet i frågan om lodjursstammen – det blir ingen jakt i vinter heller.

Per Mellström är inte förvånad – mot bakgrund av förvaltningsmålet och de regler som gäller för inventering.

– Jag är övertygad om att de bördiga jordbruksbygder vi har hyser fler familjegrupper än siffrorna visar. Men reglerna säger att familjegrupper som hittas nära varandra inte får räknas. Man tittar på kartan och tycker att olika spårningar ligger för nära varandra och då får den ena gruppen inte räknas, säger Per Mellström.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Rätt älgdragare gör jakten både säkrare och trevligare

En stor del av den produktutveckling som gjorts av älgdragare och tillbehör har diskuterats fram av jägare. Tillverkare har tagit åt sig av önskemålen och förbättrat dessa maskiner som är oumbärliga när tunga älgar ska transporteras över stock och sten. Här presenterar vi två rena älgdragare och en ATV som blivit mycket populär bland jägarna.
ANNONS ▼

Annonser