Delegationen vill sänka Gävleborgs lodjursstam

Gävleborg (JJ) Viltförvaltningsdelgationen i Gävleborg vänder sig till Naturvårdsverket för att få miniminivån för lodjur sänkt. En minskning på närmare 25 procent föreslås i länet.

Lodjurstammen i Gävleborg kommer att sänkas om Naturvårdsverket säger ja till förslaget från länets viltförvaltningsdelegation. Foto: Gettyimages

Den nuvarande miniminivån för lodjur i Gävleborgs län är 13 föryngringar, alltså honor med ungar.

Efter omröstning i Viltförvaltningsdelegationen föreslås miniminivån istället blir 10 föryngringar. Det är en sänkning med närmare 25 procent.

– Det fanns förslag från 8 till 16 föryngringar i delegationen, så det här är en kompromiss, säger Simon Wiklund, handläggare på länsstyrelsen i Gävleborg.

Nu är det Naturvårdsverket som ska besluta om Gävleborgs miniminivå får sänkas eller inte.

Vissa spårningar räknas inte

Det nuvarande förvaltningsmålet för lodjur i Gävleborg är 16 föryngringar.

– Om vi får miniminivån sänkt till tio, kan vi kanske sänka förvaltningsmålet till elva, säger Per Mellström.

Han sitter i styrelsen för Svenska Jägareförbundet i Gävleborg och är rovdjursansvarig. Bland medlemmarna möter han en uppgivenhet i frågan om lodjursstammen – det blir ingen jakt i vinter heller.

Per Mellström är inte förvånad – mot bakgrund av förvaltningsmålet och de regler som gäller för inventering.

– Jag är övertygad om att de bördiga jordbruksbygder vi har hyser fler familjegrupper än siffrorna visar. Men reglerna säger att familjegrupper som hittas nära varandra inte får räknas. Man tittar på kartan och tycker att olika spårningar ligger för nära varandra och då får den ena gruppen inte räknas, säger Per Mellström.

Mikael Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

SVA vill ha hjälp att kartlägga nya fågelvirus

SVA vill ha allmänhetens hjälp att hålla koll på om Sverige nås av fågelvirus som även kan smitta andra människor och djur och som inte funnits här tidigare. Allmänheten uppmanas rapportera döda fåglar som påträffas.

Därför är foxhounden Einar en värdefull varghund

– När jag läste i Jaktjournalen att finnarna jagar varg med hund, brann det till i huvudet på mig: En sådan hund ville jag ha. Det berättar värmländske jägaren Petter som äger american foxhounden Einar som det fällts ett 20-tal vargar för och som just nu hjälper den norska fårnäringen mot varg.
ANNONS ▼

Annonser