Delade meningar om höstens jakt i älgkrisens Hälsingland

Jaktjournalen har berättat att forskare drar slutsatsen att älgstammen är i svår kris på ett område som är drygt 550.000 hektar stort i norra Hälsingland. Det är i älgförvaltningsområdena Ljusnan-Voxnan och Ljusdal-Ramsjö som forskare uppskattar vinterstammen till 3,62 älgar respektive 4.06 älgar per 1.000 hektar. Det är följden av att jägarkåren uppfyllt skogsbolagens avskjutningskrav och … Fortsätt läsa Delade meningar om höstens jakt i älgkrisens Hälsingland