Debattinlägg: Manifestation stödjer de åtalade i Lillhärdalsfallet

Mora (JJ) Måndag den 3 november kl 08.00 arrangerar Folkaktionen för ny rovdjurspolitik en manifestation utanför tingsrätten i Mora. Detta för att stödja de åtalade som de menar utsatts för tjänstemannamissbruk.

 
Folkaktionen vill med denna manifestation stödja de fem åtalade i Lillhärdalsfallet i deras kamp mot tjänstemäns maktmissbruk och mot den samhällsfarliga lagstiftning som lett fram till detta rättsfall.
Åtalsrubriceringen är jaktbrott, grovt jaktbrott. Gärningen är kortfattat beskriven som att‚

• Wäppling – en av de fem och utrustad med GPS-hundhalsband – har spårat och förföljt varg samt ringat med snöskoter.
• De övriga fyra har samtidigt placerat sig på sådant sätt att ifall tillfälle skulle ges de har haft möjlighet att skjuta varg.
 
Det mest graverande i åklagarens påståenden är;
• Av dessa fyra s.k. passkyttar befinner sig en man 1,3 mil från platsen utan möjlighet att kommunicera med de övriga.
• Ingen av de andra tre har brukbart vapen med sig till platsen de befinner sig på.
•  Wäppling medför inget vapen på skotern. Han färdas huvudsakligen på vägarna som går några hundra meter från och på båda sidorna om ån. Där, på en av sidorna av ån, har 8 timmar tidigare en varg råkat passera. Wäppling har också två gånger varit ner till ån.
• Danska jaktgäster väntades nästa dag för en planerad bäverjakt. Detta var anledningen till att männen var ute och sökte bäverspår. Förhållandet med jaktgästerna är klarlagt och betvivlas inte enligt åklagaren.
 
Sökandet efter bäverspår ledde fram till att viltvårdare begärde in fem poliser med polisbil och polishelikopter. De begärde också och fick rätt att göra husrannsakan baserat på dessa skakiga grunder. Männen arresterades, fordon och deras hem genomsöktes och vapen och andra tillhörigheter beslagtogs. De satt sedan isolerade i 17 dagar innan de frisläpptes och förklarades misstänkta för grovt jaktbrott. Att myndigheterna sedan behövt 2,5 år för att utreda fallet är mycket otillfredsställande.

Hur kan allt detta hända i en rättsstat som Sverige?

Vi har med rovdjurens införande fått en lagstiftning som gör det kriminellt att vistas i skog och mark där t.ex. varg tidigare gått. Vargen går gärna samma stråk och vägar, speciellt på vintern, som vi människor använder. För dig och mig att följa en skoterled eller en skogsbilväg där en varg travat fram kan i ogynnsamma fall leda till att du och jag kan bli misstänkta för grovt jaktbrott.

Ett sådant fall skulle kunna vara följande. Att efter nysnö gå ut på toppfågeljakt med studsaren på axeln. Om en naturvårdare får syn på dig kan detta leda till att du blir misstänkt för att spåra varg vilket är förbjudet i lag. När du dessutom bär vapen, kan ditt tilltag leda till att du får samma ytterst inhumana behandling som de nu åtalade männen i det så kallade Lillhärdalsfallet har fått utstå.

Viltvårdare har getts befogenheter liknande polismans befogenhet, utan att ha motsvarande utbildning i polisiärt arbete. Vissa viltvårdare har också en romantisk inställning till rovdjur. Med detta följer ofta en mycket negativ inställning till jägare. Med dessa förutsättningar har rättssystemet bäddat för missgrepp.
 
Folkaktionen kräver att lagstiftningen förändras så att människor kan vistas i skog och mark utan att bli anklagade för grovt jaktbrott. Vi kräver också att tjänstemän, såväl lokalt som centralt, uppträder med vederbörlig opartiskhet och att de utbildas inom de områden de har att hantera. I det aktuella fallet märks tydligt en avsaknad av kunskap i ämnet jakt.
 
Om Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik
Folkaktionen är en landsomfattande och partipolitiskt obunden medlemsorganisation, med uppgift att verka för en rovdjurspolitik sådan att inga konflikter uppstår mellan stora rovdjur och människor, där de bor och bedriver sin verksamhet och näringar. Folkaktionen finansieras helt av medlemmarna och vi har inga skattefinansierade bidrag.
 
Sympatisörer med Folkaktionens manifestation inbjuds att delta. Vidare information finnas på www.folkaktionen.com
 
Mats Persson
ordförande i Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik

AKTUELLT

Kommun och polis oense om hotfull varg

Finland (JJ) Kommunstyrelsen i Vörå och polisen har kommit ihop sig om en närgången och hotfull varg. Polisen beslöt att den inte skulle avlivas och nu har kommunen JO-anmält polisen.

Ingrid 79 år fällde 20-taggare

Strömsund (JJ) Att åldern inte har någon betydelse är Ingrid Ludwig, 79 år, ett levande bevis på. I går fällde hon en riktig drömtjur på 20-taggar i Lillvikens Jaktlag, i norra Jämtland.

Det är den vikbara Tikkan polisen vill stoppa

Umeå (JJ) Andra vapen kan enkelt plockas isär och blir då kortare än Tikka T3 TAC A1. Men det är bössan med den vikbara kolven polisen vill stoppa. Nu ska saken upp i Kammarrätten och hittills har tvisten om Tobias Lindgrens licens kostat honom 74 000 kronor.

Annonser