Debatt: Tillåt sockar på jaktprov

Jaktjournalens veterinär Anna Pamuk (Fjällveterinären) beskriver i ett debattinlägg varför man bör tillåta användning av sockar på stövare under både jakt och jaktprov. Debattinlägget är en del i ett svar på en motion till Svenska Stövarklubben.

Stövare borde få lov att ha sockar på sig jaktprov. Arkivfoto: Per Jonson

Vad är egentligen ”dåliga tassar” och vad orsakas de av? Dåliga tassar på en jakthund kan innebära att trampdynorna inte håller för ett normalt jaktarbete och att det yttre lagret faktiskt lossnar. Det kan också innebära att huden mellan tassarna onormalt lätt blir sårig, svullen, rodnande, öm och infekterad. Likaså gäller klornas fästen. Oavsett symtom är ”dåliga tassar” ett smärtsamt tillstånd som ska tas på största allvar. Sådana jakthundar ska identifieras, utredas och behandlas.

Men – det finns många orsaker till att jakthundar skadar sina tassar. Tassarna på en jakthund är – som alla jakthundsägare vet – mycket utsatta och skaderisken är stor oavsett om hunden har dåliga tassar eller inte. Det är min absoluta uppfattning att vi som jakthundsägare ska göra allt som står i vår makt för att skydda våra jakthundars tassar från skada genom att exempelvis socka dem när föret är skarpt – men inte så skarpt så att jakten inte kan genomföras. Det handlar inte om att dölja individer med dåliga tassar – det handlar om att skydda våra jakthundar från skada och onödigt lidande.

Kom ihåg detta – bara för att en jakthunds tassar går sönder betyder inte att den har dåliga tassar!

Jag vill istället påstå att de allra flesta av de jakthundar som sägs ha ”dåliga tassar” inte lider av en underliggande sjukdom utan har givits fel förutsättningar för det jaktarbete vi förväntar oss att de ska genomföra. Det kan handla om fel utfodring, otillräcklig träning eller för dåligt skyddade tassar på ett skarpt men jaktbart före.

De individer som verkligen lider av dåliga tassar har en felaktig anatomi, någon typ av allergi eller sjukdom som påverkar hundens immunförsvar. Tasskador på dessa individer uppkommer under helt normalt jaktföre och är alltid återkommande trots att hunden givits rätt förutsättningar för jakt. Ofta uppvisar sådana hundar också andra sjukdomssymtom ex hudproblem. Hundar med dåliga tassar är enkla att identifiera – deras ohälsa utmärker sig på många och ofta uppenbara sätt.

Att som idag kryssa i att en hund under ett jaktprov har skadade tassar kan tyckas vara bra – men – informationen måste för att den ska kunna bli användbar både specificeras och bli mer tillgänglig.
Ett kryss i protokollet säger inte något annat än att jakthunden, under de förutsättningar som gavs under jaktprovet idag, skadade sina tassar. Den ger ingen information om det är en individ med ”dåliga tassar” eller om det är en frisk individ vars tassar inte har skyddats från skada på rätt sätt.

Det är min absoluta uppfattning att det är vår skyldighet som jakthundsägare att skydda våra hundar från onödigt lidande och skador – så långt det bara är möjligt.

Det handlar om

•        att ha god vetskap om vår individs faktiska förutsättningar,

•        att utfodra vår jakthund på rätt sätt och med rätt typ av foder,

•        att träna vår hund på ett riktigt och varierat sätt och

•        att slutligen ha god koll på sin hunds hälsoläge och använda alla de hjälpmedel som står till buds för att skydda hunden mot skada och sjukdom oavsett om det är jakt eller jaktprov.

Jag menar att det för oss jakthundsägare ska vara precis lika naturligt att socka vår hund inför en jakt där du misstänker ett skarpare men jaktbart före som att sätta en pejl på hunden. Att socka hunden är ett sätt för oss jakthundsägare att skydda våra hundar från ett onödigt lidande. Det handlar inte om att dölja individer med dåliga tassar – de hundarna utmärker sig ändå på så många andra sätt och identifieras lätt bland annat genom bättre och mer tillgänglig statistik från jaktproven.

Att socka en jakthund under prov är helt i enlighet med Sveriges djurskyddslagstiftning och helt i enlighet med våra grannländer Norge och Finlands åsikt när de faktiskt tillåter sockar under vissa jaktprov – för att göra allt för att skydda jakthunden mot ett onödigt lidande.

Mvh
Anna Pamuk, Leg veterinär

P.S En utförlig artikel om tassar kommer i Jaktjournalen i höst D.S

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼