Debatt: SJF och LRF trycker på om vildsvinen

Kungsbacka (JJ) Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund gör gemensam sak om vildsvinen. Förbundsordförandena Torbjörn Larsson och Palle Borgström trycker på regeringen och efterlyser i den här debattartikeln lättnader i regelverket som exempelvis hindrar jägare från att sälja vildsvinskött.

Jägareförbundet och LRF vill att regeringen ändrar i reglerna för vildsvinsförvaltningen. Foto: Gettyimages

Det råder en bred samsyn i frågan om att vildsvinen behöver förvaltas effektivare. Stammen breder ut sig geografiskt och även om jägarna under 2017 fällde över 100 000 vildsvin, kan det lokalt vara stora problem.

Skador på gröda, mark och maskiner är kostsamt och försvårar för de lokala näringarna. Detta måste hanteras och det måste ske omgående.

Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund lämnade i mars in en gemensam hemställan till regeringen gällande småskalig försäljning av vildsvinskött, det vill säga att jägare ska få sälja kött direkt till konsumenter och företag utifrån ett specifikt regelverk.

Rundabordssamtal räcker inte

Under förra veckan höll regeringen ett rundabordssamtal om vildsvinsförvaltningen, med flera aktörer i frågan. Ett bra initiativ, men det räcker inte.

Frågan om afrikansk svinpest togs upp och även här finns en samsyn i betydelsen av att ha en hög beredskap för hantering av denna sjukdom.

Våra organisationer önskar en tydligare signal från regeringen om riktningen för vildsvinsförvaltningen.

Förutom småskalig försäljning anser vi att det är viktigt att öka efterfrågan på vildsvinskött. Dessutom bör man se över hur man kan tillåta fler tekniska hjälpmedel så att förvaltningen blir mer effektiv och stimulera avskjutningen.

Köttförsäljning

Våra beslutsfattare har ett ansvar gentemot såväl lantbrukare som jägare att undanröja de flaskhalsar som finns gällande förvaltningen av vildsvin.

En sådan är möjligheten för jägare är att i mindre skala, efter genomgången utbildning och trikintest av köttet, få sälja vildsvin vidare till konsumenter och näringsidkare. I dag är detta förbjudet, men i den hemställan våra organisationer lämnade in i våras finns bra förslag på lösningar.

Detta fungerar framgångsrikt i andra länder inom EU sedan flera år. Förslaget ger dessutom möjlighet till framväxt av lokala näringar inom förädling av viltkött samtidigt som skadorna vildsvinen åsamkar effektivare kan begränsas.

Vi hoppas nu att regeringen och ansvariga myndigheter prioriterar vildsvinsförvaltningen och snabbt genomför nödvändiga regeländringar.

Torbjörn Larsson
Ordförande SJF

Palle Borgström
Riksförbundsordförande LRF

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Vargvalp konstaterad i Sjundareviret

Länsstyrelsen i Södermanlands län har fått en bild på en vargvalp i Sjundareviret och kan därför bekräfta att föryngring ägt rum, något som de tidigare förväntat sig men inte kunnat konstatera.

Ledare: Tio år av misslyckad vargförvaltning

Det må vara tioårsjubileum av Sveriges nya rovdjurspolitik, men jag ser ingen anledning att fira något. Kvar är bara bevisen för att beslutsfattare inte bryr sig om oss jägare, skriver chefredaktör Daniel Sachez.

Terroriserande älgar skjutna

Under två månaders tid har en älgko med två kalvar satt skräck i Lerumsborna. Två hundar har sparkats ihjäl och folk har blivit skadade och jagade. Nu har älgarna skjutits.

Bilden visar en gammal skottskada, menar SVA

Bilden från obduktionen visar det som SVA:s personal menar är en gammal skottskada på Älvkarlebyvargen. Veterinärerna håller för sannolikt att det är en kula som gått igenom nedre delen av buken på vargtiken.

Ny skjutbiograf i Skaraborg

Nu slipper jägare i Skaraborg resa långt för att uppleva rolig skytteträning mot rörliga mål på så kallad skjutbiograf. Ett stenkast från Hornborgasjön har nämligen Bosgården byggt en anläggning.

Länsstyrelsen Kalmar svarar på kritiken om lojakten

Svenska Jägareförbundet i Kalmar län riktar skarp kritik mot den knappa tilldelningen i vinterns licensjakt på lodjur. Länsstyrelsens vilthandläggare, Mattias Persson, svarar här skriftligt på kritiken och förklarar hur länsstyrelsen resonerat.
ANNONS ▼

Annonser