Debatt: SJF och LRF trycker på om vildsvinen | Jaktjournalen
Just nu:
Annons
3 år sedan debatt
Jägareförbundet och LRF vill att regeringen ändrar i reglerna för vildsvinsförvaltningen. Foto: Gettyimages
Debatt: SJF och LRF trycker på om vildsvinen
Kungsbacka (JJ) Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund gör gemensam sak om vildsvinen. Förbundsordförandena Torbjörn Larsson och Palle Borgström trycker på regeringen och efterlyser i den här debattartikeln lättnader i regelverket som exempelvis hindrar jägare från att sälja vildsvinskött.
Det råder en bred samsyn i frågan om att vildsvinen behöver förvaltas effektivare. Stammen breder ut sig geografiskt och även om jägarna under 2017 fällde över 100 000 vildsvin, kan det lokalt vara stora problem. Skador på gröda, mark och maskiner är kostsamt och försvårar för de lokala näringarna. Detta måste hanteras och det måste ske omgående. Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas Riksförbund lämnade i mars in en gemensam hemställan till regeringen gällande småskalig försäljning av vildsvinskött, det vill säga att jägare ska få sälja kött direkt till konsumenter och företag utifrån ett specifikt regelverk.

Rundabordssamtal räcker inte

Under förra veckan höll regeringen ett rundabordssamtal om vildsvinsförvaltningen, med flera aktörer i frågan. Ett bra initiativ, men det räcker inte. Frågan om afrikansk svinpest togs upp och även här finns en samsyn i betydelsen av att ha en hög beredskap för hantering av denna sjukdom. Våra organisationer önskar en tydligare signal från regeringen om riktningen för vildsvinsförvaltningen. Förutom småskalig försäljning anser vi att det är viktigt att öka efterfrågan på vildsvinskött. Dessutom bör man se över hur man kan tillåta fler tekniska hjälpmedel så att förvaltningen blir mer effektiv och stimulera avskjutningen.

Köttförsäljning

Våra beslutsfattare har ett ansvar gentemot såväl lantbrukare som jägare att undanröja de flaskhalsar som finns gällande förvaltningen av vildsvin. En sådan är möjligheten för jägare är att i mindre skala, efter genomgången utbildning och trikintest av köttet, få sälja vildsvin vidare till konsumenter och näringsidkare. I dag är detta förbjudet, men i den hemställan våra organisationer lämnade in i våras finns bra förslag på lösningar. Detta fungerar framgångsrikt i andra länder inom EU sedan flera år. Förslaget ger dessutom möjlighet till framväxt av lokala näringar inom förädling av viltkött samtidigt som skadorna vildsvinen åsamkar effektivare kan begränsas. Vi hoppas nu att regeringen och ansvariga myndigheter prioriterar vildsvinsförvaltningen och snabbt genomför nödvändiga regeländringar. Torbjörn Larsson Ordförande SJF Palle Borgström Riksförbundsordförande LRF

FLER ARTIKLAR PÅ SAMMA ÄMNE

  SENASTE NYTT

   VAPENTEST

    RECEPT

     FLER NYHETER

      Få koll på alla nyheter – aktivera notiser i din webbläsare
      Jag vill testa!