DEBATT: SD kritiska till Högsta Förvaltningsdomstolens beslut

I och med Högsta förvaltningsdomstolens dom om att beslut om licensjakt på varg skall kunna överklagas till domstol, måste diskussionen nu leda till lösningar för att undvika samma scenario som när miljöorganisationer rutinmässigt, under samma beslutsgång, stoppade och förhalade jakten både 2012, 2013, 2014, skriver Runar Filper, jakt- och viltpolitisk talesman för Sverigedemokraterna.

Situationen är redan ohållbar i stora delar av det mellersta förvaltningsområdet och koncentrationen är explosionsartad både vad gäller antal och folks uppgivenhet i framför allt Värmland, Örebro, Dalarna och Gävleborgs län i nämnd ordning.

För att undvika att vargjakten ställs in, för att domstolsbeslut kommer efter att jakttiden gått ut, vill Sverigedemokraterna att jakttiden skall kunna förlängas fram till att domstolsutslag kommer och snarast därefter kunna verkställa jakten. Eftersom vargjakten är beroende av spårsnö och om domstolsutslag dröjer tills vintern är till ända, skall den kunna flyttas fram till kommande vinters första snödagar i november/december under samma år.

Sverigedemokraterna vill därmed att Jakttiden för licensjakt  2 januari till 15 februari, får ovanstående tillägg i Naturvårdsverkets föreskrifter.

Runar Filper, jakt- och viltpolitisk talesman för Sverigedemokraterna

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser