Debatt: Riksjaktvårdskonsulent rasar över älgrapport

Kungsbacka (JJ) Skogsstyrelsens föreslår en kraftig sänkning av älgstammen. I diskussioner kring hur mycket älgstammen skulle sänkas nämns en halvering. En hållning och målsättning som givetvis är helt oacceptabel för Svenska Jägareförbundet, landets jägare och högst sannolikt även för den breda allmänheten, skriver riksjaktvårdskonsulent Daniel Ligné i ett debattinlägg.

Daniel Ligné skräder inte orden i sin kritik över skogsstyrelsens förslag. Arkivfoto: Per Jonson

Skogsstyrelsen beställde redan 2008 skogliga konsekvensanalyser för att se hur den svenska skogsproduktionen kunde utvecklas (SKA08). I dessa analyser var det övertydligt att skogsbruket i alldeles för hög utsträckning föryngrade med fel trädslag och inte skötte sina ungskogar optimalt.

Idag, tio år senare, står det klart att Skogsstyrelsen misslyckats kapitalt med att förändra denna utveckling. Tvärtom ser det idag ännu sämre ut. Rådgivningen till markägare kring trädslag och föryngring har blivit ett totalt fiasko.

Detta misslyckande i kombination med en ineffektiv naturvårdsstrategi från samma myndighet, som lagt en död hand över många av våra skogar, gör att vi står inför en stor produktionsproblematik. Råvarorna är inte tillräckliga för att skogsbranschen ska vara nöjd.

I denna kontext lämnar Skogsstyrelsen en rapport där allt fokus ligger på att öka tillväxten och maximera monetär avkastning. Att man inte problematiserar alla de statliga regleringar som begränsar skogsägarnas möjligheter i dag är noterbart.

Det är uppenbart att Skogsstyrelsen vill dölja sina egna misslyckanden bakom dimridåer där nationalsymbolen, älgen, ska offras på granskogens altare.

Den svenska jägarkåren har sänkt älgstammen rejält de senaste åren för att hjälpa skogsägarna. All forskning visar att sambandet mellan antalet älgar och skador är mycket svagt. Sambandet mellan föryngring med rätt trädslag och skador är däremot mycket starkt.

Skogsstyrelsen äger därför lösningen, man måste få markägarna att föryngra med rätt trädslag på rätt mark och behöver inte peka på några andra som ska lösa problemet. Markägarna har visserligen ökat planteringen av tall på tallmarker, men effekterna av detta har inte hunnit slå igenom än. Tallar växer inte upp på ett kvartal och fortfarande planteras stora ytor med fel trädslag.

Svenska Jägareförbundet kommer dessutom alltid att vara emot försök att förvalta vilt utifrån nationella perspektiv – eftersom landet har så olika förutsättningar. Vi är dessutom övertygade att skogsägarna är ointresserade av en nationellt dikterad förvaltning av deras egendom.

Svenska Jägareförbundet konstaterar att Skogsstyrelsens förslag riskerar att slå sönder den välfungerande viltförvaltningen i landet. Allt samarbete, ansvar och delaktighet för att få en fungerande viltförvaltning riskerar att gå förlorad i en ambition att öka skogsbrukets produktion.

Svenska Jägareförbundet kommer att stå upp för medlemmen, jakten, viltet och den lokala viltförvaltningen i denna fråga.

Svenska Jägareförbundet tror på samarbete och är helt övertygade om att lokal förvaltning och lokala lösningar i samförstånd mellan markägare och jägare är rätt väg. Våra folkvalda beslutsfattare lyssnar också när vi tillsammans presenterar goda förslag.

Daniel Ligné
Riksjaktvårdskonsulent

Debattinlägget publicerades ursprungligen på Svenska Jägareförbundets hemsida

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Vinn tre dagars jakt i Ströms Vattudal

Drömmer du om att få uppleva älgjakt när den är som bäst. Tveka då inte att anmäla dig till Jaktjournalens Vinnarjakt i Ströms Vattudal, Jämtland, i slutet av september. Vi lottar ut fem platser till våra prenumeranter.

Finska rakrepetern Lynx testas

Finska studsaren Lynx TD15 är en rakrepeter med en enkel men ytterst smart konstruktion. Pipan, fram- och bakstock har separata fästen i ett fräst och slipat aluminiumblock. Att lossa kolven med pipan fast i lådan gör att träffläget förblir orubbat.

I hårkorset: Var är jägarna i vapendebatten?

Vi jägare och sportskyttar utgör inte hotet, men drabbas ändå fatalt. Varför skriker vi inte högre när vår vardag raseras bit för bit. Ett nytt vapendirektiv ska tillämpas i Sverige och under några år har frågan utretts och stötts och blötts. Än så länge finns ingen kvitto på utfallet men om polisen hade fått bestämma
ANNONS ▼

Annonser