Debatt: Regeringen duckar i rovdjurspolitiken

Dagens debattinlägg skriver Helén Pettersson, (s) riksdagsledamot, ledamot i miljö- och jordbruksutskotten, med anledning av naturvårdsverkets förslag om framtida rovdjursförvaltning. Hon är också kritisk till regeringens planer på ytterligare en rovdjursutredning.

Rovdjur som varg, björn, lo och järv tillhör vår natur, och de flesta i Sverige vill också att de ska finnas kvar. Efter att ha varit utrotningshotade finns det i dag relativt stora vargstammar, främst i Värmland, och gott om björn, exempelvis i Västerbotten.

Men stora rovdjur i vår natur är inte utan problem. Varg- och björnstammar lever numera nära människor, vilket leder till oro. Många vågar inte röra sig fritt i skog och mark eller skicka barnen ensamma till skolan. Dessutom river rovdjur hundar, får och renar.

Den socialdemokratiska regeringen tillsatte en utredning, vars uppdrag var att undersöka om riksdagens mål om bevarandet av våra rovdjursstammar nu var nått. Utredningen var klar i december 2007. Det var en gedigen genomgång av våra stora rovdjur, bland annat av deras antal och var i landet de fanns.

Utredningen lämnade många bra förslag på hur vi ska fortsätta att hantera frågan. Därför var förväntningarna stora på snabba beslut i rovdjurspolitiken och på möjligheten att regionalt kunna besluta om jakt på ställen där rovdjursstammarna har ökat kraftigt.

Tyvärr blir det varken snabba beslut eller regionala beslut. Naturvårdsverket har haft i uppdrag att presentera ett förslag till hur regional förvaltning skulle ske. I stället för ökat demokratiskt inflytande över rovdjurspolitiken vill man minska den.

Man vill slå ihop rovdjursgrupperna och viltvårdsnämnderna på regional nivå och ta bort de folkvalda från grupperna och därmed öka makten för tjänstemännen i länsstyrelserna. Det demokratiska inflytandet över rovdjurspolitiken blir därmed minskat i stället för utökat.

Dessutom har den borgerliga regeringen aviserat en ny utredning om etappmålen för varg och järv. Utredningen ska pågå i två år, vilket innebär att riksdagsbeslutet kan fattas först 2012.

Naturvårdsmyndigheters beräkningar visar att om vargstamen får växa fritt under denna tid har vi närmare 500 vargar i Sverige mot dagens 200 när det är dags att gå till beslut. För boende i de vargtäta områdena innebär det att problemen fortsätter att växa. Detta är inte acceptabelt.

Regeringen har tidigare aviserat en proposition om rovdjurspolitiken i juni i år. Frågan är vad den propositionen kommer att innehålla om regeringen inte presenterar några förslag om jakt av varg?

Konflikterna mellan människor och rovdjur har fördjupats på senare år. Menar vi allvar med målet om biologisk mångfald i vår natur måste regeringen agera innan acceptansen av varg helt försvinner.

Besvikelsen är stor i dag. Regeringen duckar i rovdjurspolitiken i stället för att komma med konkreta förslag.

Helén Pettersson (S)
Riksdagsledamot, ledamot i miljö- och jordbruksutskottet

Dela artikeln via e-post

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Debatt: Det finns plats för oss alla i fjällen

Sverige är ett märkligt land på många sätt, demokrati och lika rätt till ”allt” i vardagen är en ledstjärna. Nu har vi fått Girjasdomen. Var finns demokratin och de sunda förnuftet i den, frågar sig debattören Sivert Öderyd.
ANNONS ▼

Annonser