Debatt: Nordulv och Svenska Rovdjursföreningen tillåter rasism och hatbrott | Jaktjournalen
Just nu:
Annons
6 år sedan
Debatt: Nordulv och Svenska Rovdjursföreningen tillåter rasism och hatbrott
Dagens debattinlägg är skrivet av Mathias Kristoffersson, styrelseledamot i Min Geaidnu, det tredje största partiet i sametinget. Han reagerar kraftigt på att både Nordulv och Svenska Rovdjursföreningen tillåter både hatbrott och rasism på sina Facebooksidor, riktat mot samer.
Det är med stigande oro och förfäran jag har sett hur debattklimatet hårdnat i rovdjursdebatten. Framträdande bevarandeorganisationer, exempelvis Nordulv (NU) och Svenska Rovdjursföreningen (SRF) – vilka säger sig värna om rovdjuren – bidrar i själva verket till att, på olika sätt, förstärka polariseringen och därmed försvåra situationen för såväl rovdjuren som för oss som lever med de samma dagligen. Jag påstår detta då de samma accepterar att såväl rasism som hatbrott flödar på deras sociala medier. På SRF’s Facebooksida kan man närmast dagligen se såväl rasistiska som hatiska kommentarer riktade mot samer/renskötare. Det anmärkningsvärda är att SRF har haft bidrag från Naturvårdsverket fram till 2014 för att just motverka polariseringen i rovdjursdebatten SAMT att öka acceptansen för rovdjuren, den rådande rovdjurspolitiken och då främst frågan om vargen. Jag är mycket väl medveten om att en förening inte kan anses stå bakom uttalanden som görs på deras offentliga forum, men såväl SRF och NU ansvarar för att säkerställa en nivå på debatten som inte går över gränsen. Föreningarna har administratorer som ska granska de inlägg som läggs upp och ta bort de inlägg som innehåller hot, kränkningar och hets mot folkgrupp. Tyvärr får de flesta kränkande kommentarer stå kvar och även när någon börjar påpeka detta för ansvariga tas sällan inläggen bort. I de flesta fallen sker däremot det motsatta: de som ifrågasätter blockeras! I fallet Svenska Rovdjursföreningen så räcker det med ett kort besök på deras facebooksida för att ta del av mängder av rasistiska – och inte sällan hotfulla – kommentarer. Ett sådant besök borde få alla att inse hur snett debatten hamnat och det hela sköts från dessa organisationers sida. Om någon klagar på rasistiska inlägg eller har en avvikande åsikt inne på SRF’s FB-sida så tas klagomålet bort och/eller den klagande blockas från denna sida. Värt att märka sig är att administrator för deras sida också är styrelsemedlem i SRF och kommunikatör för de samma. Nordulv är en mindre förening som har fått stort inflytande i det praktiska arbetet med att genomföra en löpande förvaltning av rovdjuren. Nordulv har stoppat och hindrat olika skyddsjakter, flera inom renskötselområdet. Stoppen har varit tillfälliga men ändå påverkat möjligheterna att utföra skyddsjakterna då stoppen oftast lett till att tiden för skyddsjakten har gått ut. De har uppnått detta genom att missbruka möjligheten för inhibition i den lägre förvaltningsrätten. Detta har medfört stora kostnader för de inblandande samebyarna och de enskilda renägarna som inte ersätts av någon. Med tanke på dessa överklaganden är det uppenbart att Svenska Naturskyddsföreningen delar NU’s hållning gentemot renskötsel och samer då det är SNF’s jurist som lämnar in överklaganden för NU’s räkning. När jag sedan läser uttalanden som högljudda företrädare för Nordulv gör om samer/renskötare så börjar jag fundera om Nordulv överhuvudtaget ska ha någon talerätt i några som helst rovdjursfrågor. Inte nog med att de visar på en total kunskapsbrist i förhålland till djur, natur och renskötsel, rasismen skiner igenom. Nedan ger jag ett exempel på uttalanden som gjorts av Nordulvs företrädare, flera bifogas. När jag läser uttalanden med detta innehåll så undrar jag vilka motiv dessa organisationer har: Vill man värna rovdjuren genom att orsaka så stora ekonomiska skador som möjligt för rennäringen? Jag vill påminna om att vi redan lever med 80 % av Sveriges andra stora rovdjur. Nordulv´s enda synliga företrädare är den pensionerade överåklagaren Sven-Erik Alhem, detta i egenskap av hedersmedlem, gör också att jag blir fundersam. Hans roll har kanske inte påverkat förvaltningsrättens snabba beslut att stoppa alla skyddsjakter och licensjakter när föreningen har lämnat in en överklagan – men det räcker med att misstanken finns där för att förtroendet för förvaltningsrätten skadas i grunden. Här kommer ett exempel på uttalanden som företrädare för Nordulv skrivit på FB: ”Kan man yrka på skyddsjakt på samer? De jägare som lagt sig i vargdebatten brukar ju inte vara så nogräknade då det gäller vad som skjuts. Vanligtvis brukar man ju bespara kvinnor och barn denna behandling, men inte denna gång då vi har nollvision. Detta gäller alltså även dräktiga honor! Resultatet skulle bli att Vargarna får tillgång till ytterligare 50% av Sveriges yta, och så var många problem lösta. Samerna får inrätta sig i ledet som det urtidsfolk de utger sig för att vara, och kan endast beskådas på museum, med reservation för Skansen. Detta möjliga framtidsscenario, har skivits av mig själv, och bara jag som privatperson står för dess innehåll. Med reservation för andra upprörda djurvänner som önskar göra skillnad i våra och Vargarnas liv!”   Jag har fler exempel jag kan visa om någon vill, lika grova och grövre hatiska inlägg som sägs och skrivs i rovdjursdebatten. Jag anser att organisationer som inte kan hålla sig till en debattnivå med sunda, normala och humana värderingar – fria från hat och rasism mot samer/renskötare – INTE borde ha talerätt i de frågor som är så starkt förknippade med renskötsel/samisk kultur som just rovdjursfrågorna. Sedan är tyvärr min uppfattning att polisen inte tar anmälningar om hets mot folkgrupp gentemot samer på något större allvar. Jag stödjer helt och fullt att man ser allvarligt på anmälningar som rör hets mot andra grupper men kan inte förstå varför hetsen mot oss samer får fortgå dag efter dag utan att någon anmälning tas upp till vidare behandling. Brott kan ej styrkas är tyvärr melodin. Mathias Kristoffersson Min Geaidnu

FLER ARTIKLAR PÅ SAMMA ÄMNE

  SENASTE NYTT

   VAPENTEST

    RECEPT

     FLER NYHETER

      Få koll på alla nyheter – aktivera notiser i din webbläsare
      Jag vill testa!