Debatt: Missvisande om gudingjakten

Jag tycker är fel att det alltid pratas om Ejderjakt när den åländska gudingjakten tas upp i media. Jag kan berätta hur vi har jagat sedan 1915 när dom första jakttiderna kom. Då fick vi jakt på hane av ejder (guding) 15-31 maj. 1946 ändrades jakttiden till 1-25 maj och så var det till dess nya direktiv från EU dök upp.

Debattören tror EU-kommissionen hade sett annorlunda på saken om de faktiskt känt till de omständigheter som föranlett vårjakt på guding. Foto: Gettyimages

Med rubriken ejderjakt så kanske någon tror att vi skjuter honor under häckningen. Men så är inte fallet. Det bör tilläggas att vi aldrig har haft någon höstjakt eftersom det under den tiden bara finns honor och ungar här i skärgården.

Vi är stolta över att våra förfäder redan 1915 skapade dessa jakttider som beskattar hanarna efter parningen och inte jagar honor och ungar på hösten. Kanske omgivande regioner som Sverige/Finland borde ha tagit efter istället för att ha höstjakt.

Parningstiden för ejder sker senast i april och honan ruvar 28-29 dagar och brukar komma ut med sina ungar senast 20 maj.

Efter parningen vistas en del av gudingarna en tid inomskärs men efter 20 maj börjar dom flocka sig ute till havs och kommer inte inomskärs förrän nästa vår.

Det är väl helt klart att honorna är mer utsatta under häckningen av örnar, minkar och mårdhundar och därför är det underskott på honor.

Ändå tycker EU och Birdlife och liknande organisationer att vi ska jaga på hösten när vi bara har honor och ungar här. Det skulle nog ingen åländsk jägare vara intresserad av.

Vi har ju vuxit upp med att man skjuter gudingar efter att de gjort sitt för fortlevnaden. På anda platser kan man säkert ha höstjakt på gudingar men dom är inte i den åländska skärgården på hösten så vi kan inte ha det.

Jag har svårt att tro att beslutsfattarna i EU skulle tycka att vi skulle ha höstjakt om dom verkligen fick fakta.

Janne Larson
Åland

Dela artikeln via e-post

AKTUELLT

Sverige har 2 900 björnar

Stockholm (JJ) Den svenska björnstammen växer. Av 2017 års populationsberäkning dras slutsatsen att det i dag finns cirka 2 900 björnar i landet.

Annonser