Debatt: Minska vildsvinsstammen innan kriget mot pesten kommer

Debattören anser att vi måste snegla på Tjeckien och Baltikum för att proaktivt kunna planera för afrikansk svinpest. Han föreslår också att vi redan nu minskar vildsvinsstammen och använder viltstängsel för att begränsa den geografiskt.

Lars-George Hedlund har en rad förslag på hur den afrikanska svinpesten kan stoppas från att breda ut sig i Sverige. Foto: Gettyimages

Det är nu dags för jägare och jordbrukare att tillsammans agera kraftfullt och proaktivt för att minska riskerna och konsekvenserna av ett potentiellt utbrott av afrikansk svinpest (ASF) i Sverige.

Jag tror inte vi kan förvänta oss att SVA eller annan myndighet ordnar detta åt oss, men vi har själva stora möjligheter att agera förebyggande, om vi gör det i tid. Våra respektive organisationer har allt att vinna på att ta ett ansvar här och nu innan det är för sent!

Baserat på Baltikum

Baserat från erfarenheter från Baltikum där Estlands, Lettlands och Litauens vildsvinspopulationer idag har reducerats till kanske fem procent av vad den var innan ASF-utbrottet sommaren 2015, så går det inte att stoppa ett fullskaligt ASF utbrott när det väl är ett faktum.

Sveriges jägare och jordbrukare måste, genom sina respektive olika organisationer ta situationen på allvar och agera nu!

För en sak är klar – får man ett utbrott av ASF så måste handlingsplanen vara klar och implementerad innan utbrottet sker, bara då finns en chans att få stopp på spridningen.

Snabbt förlopp

Idag 2018 efter 3,5 år av afrikansk svinpest i Baltikum kan en hel del slutsatser dras och sammanfattningsvis måste man konstatera att trots alla åtgärder hade pesten ett mycket snabbt förlopp i de täta populationerna. En smittad grisflock dör inom någon vecka och det blir snabbt tomt i markerna. Men vi vet vi inte hur snabbt det skulle gått utan de många åtgärder som trots allt genomfördes.

Personligenen anser jag att Sveriges beredskap och förmåga idag är lägre än den var i Baltikum. Här agerade myndigheterna kraftfullt och fick med sig jägarkåren som är organiserad i stora jaktlag på ett effektivt sett.

Det är viktigt att Sveriges jordbruks- och jägarorganisationer drar lärdom av Baltikum och Tjeckien och agerar kraftfullt och samordnat. Det räcker inte med enstaka studiebesök av berörda myndigheter, utan de måste följas av riktig planering och av verkliga proaktiva åtgärder – utöver klisterdekaler på svenska rastplatser.

Om det är längre mellan vildsvinen minskar risken både för ett utbrott och för smittspridning, så är det bara.

Planera militärt

Den slutsats jag drar är att en snabb minskning av den svenska vildsvinsstammen redan nu ger bästa förutsättning för att om möjligt förhindra ett utbrott. Om det ändå sker ett utbrott så finns det med en glesare vildsvinsstam bättre förutsättningar att begränsa och stoppa det.

Jag tror på att planera på militärt vis för ett scenario i stil med “om pesten kommer”. Där bör man skapa en plan för hur olika geografiska områden effektivt kan avgränsas.

Tyskland Danmark och Tjeckien gör så, och Tjeckien är det enda land jag känner till som tidigt lyckats stoppa ett utbrott av afrikansk svinpest.

I Sverige kan till exempel de existerande viltstängseln runt vägarna tätas till vid viltpassager och avgränsa.

Detta är under förutsättningen att detta planeras och förbereds under rådande “fredstid”.

Lars-George Hedlund
skogsmästare, jägare
verksam inom skog- och jordbruk i Lettland och Sverige sedan 25 år

Var med i debatten!

Skicka din insändare till redaktionen@jaktjournalen.se

Dela artikeln via e-post

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼

Annonser