Annons
Debatt: "Kan du avstå jakten ett år? | Jaktjournalen
Just nu:
Annons
1 månad sedan
Kan jägarkåren avstå från jakt ett år för att rädda jakten, frågar sig Casimir Wrede.
Debatt: "Kan du avstå jakten ett år?

Debattören Casimir Wrede undrar om du kan avvara jakten ett år med anledning av den situation som den svenska jägarkåren och jakten befinner sig i. "För att sätta ned foten gentemot staten, som mer och mer drar åt snaran om halsen på vår svenska jakt."

Den svenska jakten och jägarkåren befinner sig i ett högst alarmerande läge av flera anledningar. I sociala medier har hoten mot jakten ökat, den urbana utvecklingen och förståelsen för hur jakt går till och varför den bedrivs går i motsatt riktning.

Hotet mot eftersöksjägare som utför eftersök på skadade rovdjur ökar, hotet mot den enskilde jägaren från myndigheter med falska anklagelser ökar, misstanke om jaktbrott vill RÅ klassa som likvärdigt med terrorbrott, sist men inte minst vill staten ta ännu mer pengar ur viltvårdsfonden för att ge bidrag till andra organisationer, varav en del är de facto emot jakten i Sverige.

”Kulturarv”

Casimir Wrede

Nu måste det bli högsta prioritet för Svenska Jägareförbundet (SJF) och Jägarnas Riksförbund (JRF) att ”spela boll” i samma lag. Tillsammans med obundna jägare, lägga alla andra frågor åt sidan och gå samman för att värna och försvara den svenska Jakten för dig, mig och nästkommande generationer. 

Jakten är inte bara en hobby, det är en folkrörelse och ett kulturarv sedan urminnes tider, den är absolut klimatsmart. Jakten berör inte bara de 292.349 jägare, som löste jaktkort 2019/20, till dessa kommer familjemedlemmar och andra, som också värnar om den svenska jakten. 

Nu vill staten åter lägga beslag på ännu mera pengar från den så kallade Viltvårdsfonden, som de facto består av pengar som jägarna själva har betalat in varje år för ”det statliga jaktkortet”, numera kallat viltvårdsavgift. 

Mp har redan uttryckt att det är en seger. I Svensk Jakt tillbakavisar Isak From och Hanna Westerén, båda (s), ”…(mp:s) syn på sin ”seger”…” I Jaktjournalen säger sig Helén Pettersson (s) slå vakt om Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag… I Svensk Jakt säger biträdande avdelningschefn på naturavdelningen, Gunilla Skotnicka Ewing, att alla får söka bidrag ur viltvårdsfonden…  

”Vårt enda vapen”

Vad kan man säga om detta?

Jo, att alla vi jägare och många, många andra numera efter alla politiska turer och märkliga beslut från tjänstemän med egna agendor, har tappat förtroendet för politikerna, regeringen och myndigheter i allmänhet och i synnerhet när det gäller jakten. Många kockar i soppan med fagra löften och besked, som är till skada för våra intressen.

Hur kan vi mota Olle i grind?

Det starkaste och förmodligen det enda ”vapen” som vi har, är att tala om för politikerna och allmänheten är att vi inte kommer att jaga. För att lyckas med detta är det en förutsättning att vi alla går samman, formerar oss och är solidariska med varandra, för den framtida svenska jakten. Om vi kan och vill vi göra det, kommer det förmodligen att räcka med ett uttalat hot om jakt- och eftersöksstrejk under ett år till att börja med.

Kort konsekvensanalys

Vad händer om vi inte jagar eller gör eftersök under ett år?
Markant ökade viltstammar, dito skador på skog och grödor, markant flera viltolyckor, ekonomiskt bortfall för staten på betydligt flera miljoner, än vad som betalas till Viltvårdsfonden/år etc. Hur kommer alla trafikanter att reagera? Skogsbolagen, jordbrukare, sommarstugeägare, villaägare m.fl. Vilka ökade kostnader för staten blir det? Förmodligen ett stort antal miljoner.

”Är staten beredd…”

Ni förstår själva att det skulle bli ett kaos men det förutsätter att ingen av oss jagar.

Ok, då säger en del, att staten kommer att anställa eftersöksjägare och andra jägare. Var kommer dom ifrån? Till vilken kostnad? Räkna dina egna kostnader på allt vad du lägger på jakt under en säsong. Multiplicera det med ca 292.349 jägare. Kommer staten att kunna ta ut den kostanden genom att höja skatten, jag betvivlar det!  

45.000-50.000 trafikeftersök/år är det nu, hur många blir det under ett år om ingen jagar?
Hur många eftersöksekipage behövs då? Skulle du söka anställning hos staten som jägare, när alla dina jaktkamrater ”strejkar” för att sätta ned foten, så som t.ex. Karl Hedin skriver att vi måste göra, för att värna om vår jakt?

Är staten beredd att ta detta obehag och ökade kostnader? Nej, jag betvivlar det starkt, det hela handlar egentligen bara om att maktpartiet (S) vill hålla det lilla (MP) på gott humör. Betydligt starkare är min tro att de kommer lyssna på oss. Till er som absolut vill jaga, ta pengarna som ni lägger på den svenska jakten under en säsong och jaga utomlands, övningsskjut, köp presenter till familj eller dig själv, vårda viltet som vanligt, det finns massor att göra utan att jaga en säsong. 

”Jag föreslår…”

Jag föreslår följande:

 • Att alla jägare som har för avsikt att lösa jaktkort för kommande jaktsäsong 2021/22 inte betalar in avgiften till Kammarkollegiet. Istället betalar man in samma ”jaktkortsavgift” till ett nyöppnat gemensamt konto till SJF och JR, som dom hanterar gemensamt, dock skall pengarna ”öronmärkas” för framtiden.
 • Att samtliga jägare under jaktsäsongen 2021/22, skall upphöra med all jakt och alla trafikeftersök.

Ingen av oss är tvingade att jaga eller att göra trafikeftersök. Det innebär också att om vi inte vill jaga ett år, behöver vi inte betala ”jaktkortsavgift”, det innebär att staten går miste om ca 87,7 milj (med gamla avgiften 300:-) med nya avgiften 400:- knappt 117 milj.

Kan jag avstå jakt en säsong, för att sätta ned foten gentemot staten, som mer och mer drar åt snaran om halsen på vår svenska jakt? Ja det kan jag! Är det inte dags att visa var skåpet skall stå? Om vi alla kan sluta oss sammanför detta ändamål, kan vi göra något viktigt och positivt för oss alla och för jakten. Vi måste våga tro och kämpa gemensamt för en förändring.

”Kan du avstå”

Vi är en oerhört stark resurs för samhället. Vi måste tro på att vi kan tänka och göra något gemensamt och lägga allt annat åt sidan, som eviga rovdjursdiskussioner och krav på licensjakt, fjälljakt, älgjakt etc. Det finns bara ett mål just nu, det är att tala om att vi finns, att vi är många och starka, att vi inte tänker låta oss bli överkörda längre av jaktmotståndare i ett rätt obetydligt litet riksdagsparti. 

Jag kan definitivt avstå jakt en säsong till att börja med, för vår och kommande generationers framtida jakt i Sverige! Min fråga till dig som läser detta är därför, kan du det?

Casimir Wrede
Har jagat i 50 år, har vorsteh och tyskterrier, tidigare engagerad i jakt & friluftsmässor bl.a. Elmia GF, Swedish GF, Fäviken GF och Västgård GF i 26 år. Tidigare ordf. Sthlm Centrala JVK och aktiv Sv. Vorstehklubben.

Var med i debatten!

Gör din röst hörd och nå Jaktjournalens 100.000 läsare. Skicka din insändare till redaktionen@jaktjournalen.se

 

FLER ARTIKLAR PÅ SAMMA ÄMNE

  SENASTE NYTT

   VAPENTEST

    RECEPT

     FLER NYHETER

      Få koll på alla nyheter – aktivera notiser i din webbläsare
      Jag vill testa!