DEBATT: Kamp mot terrorister – inte jägare och skyttar!

De fruktansvärda terrorattacker som skakat om Europa visar på behovet av förebyggande arbete för att motverka fortsatt terrorism. Det arbetet får däremot inte ske utifrån vad vi politiker känner är rätt för stunden, utan måste ske utifrån en seriös analys kring vad som krävs för att skapa ett säkrare samhälle. Tyvärr ser vi ett flertal exempel på politiker som vill göra det som är enkelt istället för att göra det som är rätt. Ett sådant exempel är förslaget kring EU:s nya vapenlagstiftning för att motverka terroristattacker som på många sätt riskerar att slå helt fel. Det skriver Fredrick Federley, Europaparlamentariker (C ) och Johan Hedin, Rättspolitisk talesperson ( C ) i en debattartikel som varit publicerad i Aftonbladet.

Ambitionen från EU- kommissionen, att minska antalet illegala vapen för att därigenom minska risken för fler terrorattacker, är givetvis något som Centerpartiet med kraft ställer sig bakom. Men stora delar av förslaget skulle inte försvåra för terrorister, men däremot avsevärt försvåra möjligheten för vanliga människor till jakt och sportskytte.

Förslaget vill begränsa tillgången till så kallade halvautomatiska vapen, vilket riskerar förbjuda en del vapen som i dag används av både jägare och sportskyttar. En sådan typ av lagstiftning bidrar inte i kampen mot terror utan försvårar bara vanliga människor liv och Centerpartiet ställer sig starkt kritiska till detta. Vi har därför skrivit till EU-kommissionen för att få klarhet i hur man ser på att förändra den delen av lagförslaget.

Kamp mot illegala vapen
För Centerpartiets del är det kampen mot illegala vapen och vapensmuggling som måste stå i centrum när det gäller vapenlagstiftningen och inte begränsningen av legala vapen. När vi nu bekämpar terrorismen är det viktiga inte att göra alla saker, utan att göra rätt saker. Här finns en stor och avgörande skillnad som vi framöver måste förhålla oss till. Ska vi i bekämpningen av terrorism agera utefter vad som verkar vara kraftfulla åtgärder men som i praktiken riskerar att få svag effekt, eller ska vi fortsatta slå vakt om ett rättssäkert samhälle där saklighet och rationella argument får styra. Att begränsa terroristers tillgång till vapen är självklart en helt avgörande uppgift för att skapa ett säkrare samhälle. Därför välkomnar vi tydligare insatser och att mer resurser satsas på detta, exempelvis genom att stärka arbetet med att begränsa införsel av vapen till EU från tredje land. Men att så stort fokus nu läggs på att försvåra för lagliga vapen visar tyvärr på desperation och okunskap från EU-kommissionen.

Kamp mot terrorister- inte jägare
Det är korrekt att terroristorganisationer använder sig av skjutvapen i sina attacker, men de som tror att de använder sig av liknande vapen som används av svenska jaktlag och skytteklubbar har helt enkelt fel. Terroristerna vill skaka om vårt samhälle i grunden. Då krävs det att vi som politiker inte faller till föga för de enkla lösningarna utan ser till att den lagstiftning som läggs fram får önskad effekt. När terrorn med sina Kalasjnikovs och bombbälten slår mot Europas hjärta visar den med smärtsam tydlighet hur sårbara våra samhällen är. De terrorister som med sina attacker gjort sig till representanter för den renaste av ondska behöver ställas inför rätta och de grupper som organiserar dessa terrorister behöver utplånas för att förhindra framtida attacker. Vi är övertygade om att det går att göra utan att samtidigt omöjliggöra för sportskytte och älgjakt.

Fredrick Federley, Europaparlamentariker (C )

Johan Hedin, Rättspolitisk talesperson ( C )

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser