DEBATT: ”Inte konstigt att Stövarklubben tappar medlemmar”

Svenska Stövarklubbens rekrytering med gratis medlemskap oroar debattören. Istället, menar han, borde man ersätta styrelsen, ge transparens i de ekonomiska affärerna och ordna spännande medlemsaktiviteter.

Från och med första juni har styrelsen i Svenska Stövarklubben infört fritt medlemskap för nya stövarägare. Styrelsen vill locka nya medlemmar till föreningen och anledningen är förmodligen att den börjar bli desperat eftersom antal betalande medlemmar sjunker som en sten.

I ett meddelande på Svenska Stövarklubbens hemsida skyller styrelsen den negativa medlemstrenden på att det registreras färre valpar men denna nedgång speglar inte nedgången i antal medlemmar. Det som emellertid är ganska tydligt är att varje gång som styrelsen har fått igenom höjning av medlemsavgiften vid stövarfullmäktige blir det ett märkbart medlemstapp. Från 2008 då medlemsavgiften var 205 kronor till 2013 då medlemsavgiften höjdes till 395 kronor tappade föreningen drygt 2.000 medlemmar.

Fram till sista december 2019 har föreningen 717 färre medlemmar jämfört med 2013. Det totala medlemstappet från 2008 och en bit in i 2020 är cirka 3.000 medlemmar vilken motsvarar 885.000 kronor i årets medlemsintäkter för Svenska Stövarklubben som tar hand om 295 kronor per år och medlem. Det är med andra ord inte så konstigt att styrelsens ledamöter börjar bli lite nervösa och drar i olika halmstrån.

Mindre pengar till styrelsen

Det som sannolikt svider mest när Svenska Stövarklubben förlorar medlemmar är att styrelsens ledamöter får allt mindre pengar att spendera till sig själva varje år och då börjar de experimentera med lockbeten som gratis medlemsavgift.

Förhoppningen är antagligen att den negativa trenden i antal medlemmar skall bromsas upp och att de medlemmar som erbjuds gratis medlemskap skall börja betala medlemsavgift efter sex månader. Tyvärr brukar detta inte leda till önskat resultat mer än möjligen kortsiktigt.

Det är attraktiva och spännande medlemsaktiviteter och en utpräglad god medlemsdemokrati som gör att antal medlemmar stiger i en ideell förening och att de som redan är medlemmar stannar kvar. I stort sett det enda som Svenska Stövarklubben och dess lokalklubbar har att locka med är tvingande medlemskap för att få starta sin hund på utställning och jaktprov. Medlemstidningen är definitivt inget lockbete ty den är fullsmockad med reklam.

Kontokortsaffärer och köp av värdepapper

En annan bidragande orsak till att medlemmar hoppar av samtidigt som det inte fyller på med nya kanske också kan förklaras med att styrelsen emellanåt köper värdepapper för stor del av medlemsavgiften. Jag skulle vilja få transparens i den affären.

Det går också rykten om styrelsens kontokortsaffärer. Att tidigare ordförande och kassören haft tillgång till kontokort som övriga ledamöter inte känt till. Jag önskar transparens även i denna fråga och kanske är det fler än jag som vill veta hur det ligger till med dessa kontokort. Kanske är det inte så konstigt att medlemsantalet faller som en sten i Svenska Stövarklubben om det får gå till så här i styrelsen utan att revisorerna drar i handbromsen.

Styrelsen bör avgå och stadgarna ändras

För att stoppa det ständigt minskande medlemsantalet i Svenska Stövarklubben krävs sannolikt andra åtgärder än att locka med gratis medlemskap i sex månader. Hela den nuvarande styrelsen bör ersättas med en ny styrelse. Stadgarna behöver ändras så att styrelsen får mindre makt och bland annat tvingas redovisa ekonomin på ett mera transparent sätt än vad nuvarande stadgar stipulerar. Avtalet med Svenska Kennelklubben behöver sannolikt också skrivas om så att den rådande tystnadskulturen får ett slut.

I samma veva som detta avtal skrivs om bör en förhandling om minskade avgifter till SKK genomföras. Ty om man summerar alla avgifter som stövarägare betalar per år till SKK så täcker dessa cirka 52 procent av VD-lönen som enligt årsredovisningen uppgår till drygt 1,3 miljoner per år vilket motsvarar en lön på 112 000 kronor per månad för kennelklubbens verkställande direktör.

Den som skriver en sån här debattartikel riskerar givetvis att bli utesluten ur Svenska Stövarklubben på grund av den starka tystnadskultur som råder i föreningen. Därför väljer jag att skriva under med signatur.

Stövarägare med medlemmarna i fokus

 

Var med i debatten!

Gör din röst hörd och nå Jaktjournalens 100.000 läsare.
Skicka din insändare till redaktionen@jaktjournalen.se

REPLIK: ”Det krävs attitydförändring gentemot medlemmarna”

REPLIK: ”Svenska Stövarklubben har varit väl fungerande”

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼