Debatt i riksdagen om vargjakt

Stockholm/Dalarna(JJ) Moderate riksdagsledamoten Ulf Berg ställde en interpellation till statsrådet Sven-Erik Bucht (S) om vargjakten, under tisdagens interpellationsdebatt i riksdagen om vargjakten i Dalarnas län, Ulf Berg menar att det är allvarligt att det inte verkar finnas tillräcklig kompetens på länsstyrelsen i Dalarna.

Ulf Bergs fråga var: ”Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att säkerställa att det finns tillräcklig kompetens hos länsstyrelserna för att fatta beslut som är juridiskt hållbara när det gäller licensjakt på varg?”

Bakgrunden är det faktum att vargjakten stoppades i Dalarna län, på grund av att
länsstyrelsens beslut inte uppfyllde de krav som ställs för licensjakt.
Licensjakten på varg överklagades i alla tre berörda län. Naturvårdsverket bedömde att besluten i både Värmland och Örebro uppfyllde de kriterier som måste vara uppfyllda för licensjakt, däremot alltså inte i Dalarna.

Ulf Berg förklarade: ”Det är ett stort demokratiskt problem, att beslut som fattats i god ordning, i enlighet med riksdagsbeslut, inte kan genomföras på grund av bristande kompetens hos Länsstyrelsen i Dalarna.
Länsstyrelsen är trots allt statens förlängda arm, och ett rimligt krav är att den kunskap ska finnas som möjliggör att riksdagens och regeringens beslut kan bli verklighet.
Dalarnas län har troligen landets högsta koncentration av rovdjur, vilket orsakar att många djuruppfödare känner en stor oro för att få sina tamdjur rivna av bland annat varg.
Fördelarna med licensjakten är att revir som orsakar stor skada prioriteras och revir med hög genetisk status på vargarna skyddas från jakt.”

Statsrådet Sven-Erik Bucht svarade bland annat:
– Jag vill framhålla att det är olämpligt att jag som statsråd har synpunkter på hur en myndighet hanterar ärenden. Jag utgår från att ansvariga myndigheter följer gällande lagstiftning. I fråga om licensjakt på varg har tillämpande myndighet att ta ställning till komplexa frågor. Detta gör de på eget ansvar. Att Naturvårdsverket efter ett överklagande gör en annan bedömning än länsstyrelsen är i sig inte anmärkningsvärt. Det bidrar till att en praxis utformas vilket är värdefullt för den framtida hanteringen.Jag kan vidare i det aktuella fallet konstatera att Länsstyrelsen i Dalarnas län nu har fattat ett nytt beslut som innebär att den öppnar för jakt med jaktstart den 24 januari 2015, sade Sven-Erik Bucht.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Nya regler förbereder för licensjakt på järv

Inom några år kan det vara dags för licensjakt på järv. Naturvårdsverket presenterade på fredagen förslag på nya föreskrifter för rovdjur och där öppnas för möjligheten att länsstyrelserna ska fatta beslut om licensjakt på järv.
ANNONS ▼

Annonser