Debatt: Hur vill vi ha det med vargen?

I de flesta EU-länder höjs allt högre röster från vargdrabbade. Det är främst fårbönder, jägare, samer och övriga människor som ser och drabbas av vargens härjningar på hundar, vilt o tamdjur. Lagen ger oss nu ingen möjlighet att lösa problemet, skriver Gunnar Jakobsson, Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik, i ett debattinlägg.

Hur har vi kommit hit?
Varg började dyka upp i Västeuropa liksom i Sverige i slutet av 1970-talet.

Bernkonventionen, till skydd för Europas vilda djur och växter, antogs 1979. Där, i Bernkonventionen, blev vargen klassad som strikt skyddad, alltså rödlistad. Den internationella organisationen, IUCN, som har hand om den globala rödlistan har däremot inte varg som rödlistad. I Ryssland och Nordamerika finns 100.000-tals vargar. I dagsläget har 48 länder ratificerat Bernkonventionen, däribland Sverige. EU ratificerade Bernkonventionen 1982. EU:s Art-och Habitatdirektiv som kom till 1992 är i stora stycken ett plagiat av Bernkonventionen.  

När europas länder och EU ratificerade Bernkonventionen fanns knappt någon varg. Men i dagsläget är saken helt annorlunda. Ständiga vargattacker mot fårbesättningar gör livet outhärdligt för fårbönder. Löshundsjakt är näst intill omöjligt i vargrevir. Älgjakt ställs in när predationen utarmat viltstammarna och samerna slåss en ojämn kamp mot fredade vargar och andra rovdjur.  

Men EU med miljökommissionären i spetsen håller benhårt på Art-och Habitatdirektivet som det skrevs 1992, ivrigt påhejad av de stora miljöorganisationerna och LCIE, -en forskarsammanslutning som med alla medel vill fylla Europa med stora rovdjur.  

Trots att de ständigt ökande vargstammarna blivit ett stort problem i de flesta medlemsländerna, är det näst intill omöjligt att freda sig med lagliga medel eftersom vargen alltjämt är strikt skyddad. Viss skyddsjakt går dock att genomföra även om många överklaganden gjort detta till ett lotteri. Föreslagen licensjakt hotas av EU-domstol och stoppas av Förvaltningsrätt och Kammarrätt med motiveringen att det strider mot EU:s Art-och Habitatdirektiv.  

Ja, och detta är helt rätt!
Man får inte licensjaga rödlistade/strikt skyddade djur som hotas av utrotning. Nu har väl de allra flesta, utom miljöorganisationerna, kommit fram till att vargen inte längre är utrotningshotad. Men rödlistningen gäller fortfarande och lägger sig som en våt filt över alla försök till förvaltning av vargen. Röster börjar emellertid höjas för att riva upp Art-och Habitatdirektivet.  

Men
Under 2013 har EU hållit  två Workshops i Bryssel för olika inbjudna; Jordbruksorganisationer som Copa-Cogeca där LRF ingår, Europeiska Jägarunionen FACE, där Svenska Jägareförbundet ingår, och betraktare av olika digniteter som Rovdjursföreningen. Målet är att skriva under ett manifest och sjösätta en plattform 2014-06-10 där man skriver under på att acceptera Art-och Habitatdirektivet och samexistens med stora rovdjur i delat landskap – inkluderande varg. Sedan är meningen att man ska diskutera och ge råd hur detta skall lösas. Men grundtesen ligger fast – samexistens människa och stora rovdjur i delat landskap över hela Europa.  

Men
Har man redan accepterat Art-och Habitatdirektivet och samexistens, finns ju inte längre något för vargdrabbade att diskutera. Det mest anmärkningsvärda är att Svenska Jägareförbundet via sin europeiska paraplyorganisation FACE skriver under på dessa villkor.  

Hur mycket man än diskuterar i Bryssel, så gäller ju fortfarande Bernkonventionens rödlistning av varg. Det har EU och de flesta medlemsländer ratificerat. Så länge som vargen är rödlistad där så sker ju i praktiken all jakt på dispens och med EU:s goda minne. Vill vi återta rätten att själva bestämma över vår vargjakt måste vi tvinga fram en ändring av vargens skyddsstatus i Bernkonventionen.  

Vill EU verkligen ha en ändring av vargens skyddsstatus för sina medlemsländer måste det gå via en framställan till Bernkonventionens Ständiga Kommité om en ändring av vargens skyddsstatus.  

EU kan själv inte ändra vargens skyddsstatus. EU för talan för alla sina medlemsländer och är därför en tung aktör. Skulle EU vilja ha en ändring av vargens skyddsstatus torde det med största sannolikhet bifallas. Schweiz har vid två tillfällen själva försökt få tillstånd en ändring men misslyckats med detta.  

Men
Det av EU hållna Workshop har inte signalerat någon som helst ambition att diskutera eller ändra vargens skyddsstatus eller att ändra Art-och Habitatdirektivet.
 
Nu har i stället ett förslag, från den franske députérade Pierre Morel A l’Huissier, om att ändra vargens skyddsstatus i Bernkonventionen och i Art-och Habitatdirektivet bifallits i EU:s Utskott för framställningar och då måste därmed EU-kommissionen behandla detta. Många europeiska medborgare och organisationer i olika länder, däribland Sverige, har stött Pierre Morel genom att underteckna och skicka ett dokument till EU-kommissionen där man uttalat sitt fulla stöd för förslaget.  

Vi tycker att detta initiativ är värt all den publicitet i press och media det bara går, speciellt nu inför EU-valet. Att stödja Pierre Morels initiativ måste klart vara i jägarnas intresse.  

Gunnar Jakobsson
Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik    

AKTUELLT

Märkt varg hittad död i norra Värmland

Värmland (JJ) Enligt vad Jaktjournalen erfar har en av vargarna som förra vintern märktes i det så kallade Grenseviltsprojektet hittats död. Uppgifter gör gällande att polisen misstänker illegal jakt.

Klövvilts-SM för beaglarna blev en succé

Ödeshög (JJ) Alla deltagande beaglar gick till pris och nio av elva startande hundar genomförde dubbla prisdrev. I går genomförde Svenska Beagleklubben för första gången någonsin klövvilts-SM, och det blev verkligen den succé klubben hoppats på.

Krönika: TV:s I rovdjurens spår – ”riktig göggelmögga”

Fagersta (JJ) Hos Sveriges Television ska medarbetarna vara opartiska. Det gäller dock inte rovdjur i allmänhet och varg i synnerhet. På bästa sändningstid serveras nu svenska folket superpartisk "göggelmögga-journalistik" när Anders Lundin åker runt I rovdjurens spår, skriver Jaktjournalens Mikael Moilanen i den här krönikan.

Annonser