Debatt: G2c och jävsituationen på Länsstyrelsen

Norrbotten (JJ) Ett kännetecken på en välfungerande demokrati är att allmänheten har förtroende för den offentliga förvaltningen. Detta förtroende är nödvändigt och bygger på att de som berörs av besluten känner att anställda inom förvaltningar på samhällets olika nivåer tjänar allmänheten och fattar oväldiga beslut. Upphör detta förtroende kommer folk att söka andra sätt att tillvarata sina intressen, vilket öppnar för korruption.

Sverige ligger fortfarande högt på listan över länder i världen med låg korruption, men har dalat några placeringar på slutet.

Varje skandal, slöseri med offentliga medel, dåligt motiverade, orättvisa eller mörkade beslut undergräver detta förtroende. Därför finns regler för hur myndighetsbeslut skall fattas. Bland annat att handläggare, som har koppling till ett företag eller bransch vid en upphandling, eller till den ena av två parter när en sakfråga ska avgöras, inte ska delta i det beslutet.

Flera handläggare på länsstyrelsens jaktenhet har nära koppling till renskötseln vilket innebär en risk att det i vissa frågor kan uppstå en jävsituation. Det öppnar för misstankar att inte tillbörlig hänsyn tas till andra intressen.

När det gäller länsstyrelsens avlysning av området G2c inom Girjas sameby är uppfattningen bland jägarna att det inte kan uteslutas att så är fallet i detta ärende.

Fakta är följande: Vinterjakten på fjällripa pågår under några veckor fram till 15 mars. Det rör sig om få jägare som är ute några timmar per dag. Jägare som dessutom försöker undvika att störa eventuella renar.

Länsstyrelsens skäl, att dessa skidåkare ändå skulle innebära så stor risk för renarnas välbefinnande att jakten måste förbjudas, är svårt att tro på.

Särskilt i ljuset av det märkliga sammanträffandet det är just Girjas som begärt avlysningen.

För om situationen nu är så allvarlig, som Länsstyrelsen vill låta påskina, varför har bara Girjas kommit med detta krav? Är det bara där det är mycket snö?

Om länsstyrelsen fortsättningsvis låter sig påverkas, så att årets beslut blir den störningsnivå som kan tolereras av jakt, skapas ett byråkratiskt nålsöga som vinterjakten på fjällripa, även under en normal vinter, aldrig kommer igenom.

Kjell Brännström

 

 

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼