Debatt: Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik

Företrädare för WWF kunde inte dölja sin glädje efter den överenskommelse som skrevs under den 10:e juni i Bryssel av bl.a. FACE, där Svenska Jägareförbundet ingår och av Copa-Cogeca där LRF ingår och av Samerna. Dessa är så kallade brukare. Vad man egentligen skrivit under på är att man accepterar varg i Europas kulturlandskap och att man accepterar Art-och Habitatdirektivet (AoH) som det juridiska rättesnöre som reglerar förvaltningen av våra rovdjur.

Miljökommissionären har med hjälp av WWF och LCIE (Large Carnivore Initiative for Europe), (bägge ingår i IUCN) utformat ett manifest ( Coexistence between People and large Carnivores) som i bantad eller komprimerad version skrivits under av ovan nämnda organisationer.  

I den nerbantade versionen förpliktigar man sig i stora drag att erkänna AoH-direktivet som det övergripande juridiska instrument som reglerar förvaltningen av varg och att acceptera varg i Europas kulturlandskap.  

I ursprungsmanifestet kan man läsa om vilka visioner kommissionären, WWF och LCIE har om rovdjurens utbredning i Europa. Denna läsning är skrämmande för varje människa som bor utanför de största städerna.

Underskriften av manifestet har föregåtts av två Workshops för brukare i Bryssel, i januari och december 2013. WWF har aktat sig noga för att bjuda in de brukare som står närmast och drabbas hårdast av de stora rovdjuren. Denna strategi har WWF begagnat sig av tidigare när man snabbt vill uppnå något kontroversiellt beslut.  

Varför har då kommissionären, WWF och LCIE nu börjat bry sig om vad brukarna tycker i rovdjursfrågan. Det kan finnas fler orsaker till detta. Den troligaste orsaken torde vara att i dagsläget har Europa så starka rovdjursstammar att man bedömer dessa som livskraftiga. Då gäller det att försöka få acceptans och kunna förvalta dessa trots de rovdjursdrabbades allt högre protester. Kritiska röster börjar höjas från alla håll, även politiska, över det skrämmande scenario som de stora rovdjuren skapar i Europas numera uppodlade landskap. Viltstammar utarmas, fårfarmare är desperata, jägare får sina hundar uppätna, varg och björn rör sig obehindrat i tätorter; människor törs på många håll inte längre släppa ut barn, plocka svamp eller bär utan beväpnad vakt.  

Då finner dessa rovdjursförespråkare att det är läge att gå in i ”fas två” i den stora rovdjursexpansionen. Läget är nu sådant att ännu högre stammar skulle kunna bli samhällsfarliga. Näst intill uppror på vissa håll. Då gäller det att förvalta det som finns. Men, naturligtvis under skyddsstatus strikt skyddad! 

I och med att de stora rovdjuren är strikt  skyddade i Bernkonventionen och att AoH-direktivet är en direkt plagiering och underställd Bern, så är dessa rovdjur skyddade i artikel 9 resp.16 i dessa konventioner. Detta innebär att endast dispenser kan komma i fråga vad gäller jakt. Viss skyddsjakt kan ges dispens som i Sveriges fall. Man kan även hålla en population på nivå genom att skyddsjaga ur årsföryngringen, men en decimering av en rödlistad art kan aldrig komma i fråga.  

Trots att Art. 9 resp. 16 ger oss denna möjlighet att få dispens för olika typer av skyddsjakt har dessa jakter kunnat överklagas av miljö- och djurintresseorganisationer som medvetet satt detta ur spel. Bl.a. WWF och SNF i Sverige har medverkat till att stoppa jakt på varg.  

Nu plötsligt vill de två mest rabiata rovdjursorganisationerna föra en dialog med brukare, men inte med små drabbade brukare. Nä, med stora mäktiga organisationer som Copa-Cogeca som innefattar allt från stora spannmålsbönder till vinodlare och mjölkproduktionsfabriker. Man vill även ha dialog med FACE som företräder de nationella jägarförbunden där ledningen många gånger finns högt upp i hierarkin. Vanliga jagande medlemmar ute i landsbygden har aldrig varit involverade eller tillfrågade i denna fråga.  

Med hjälp av dessa aktörer vill man försöka skapa en fiktiv acceptans för stora rovdjur i Europas kulturlandskap där i synnerhet vargen utgör det största hotet mot landsbygdens gröna näringar. Genom vargens matbehov utarmas viltstammarna, fårbesättningar utraderas med följd att landskapet växer igen på grund av att den biologiska mångfald, som man säger sig vilja återskapa, går förlorad. Besök ett fungerande fäbodbruk och se dess betesvallar contra ett nerlagt jordbruk som vuxit igen p.g.a. rovdjurstrycket. Inga ersättningspengar i världen kan ändra på detta.  

Ska vi få ett grönare Europa är det inte med hjälp av de stora rovdjuren. Nej vi måste ge hjälp till människor att kunna fortsätta verka och etablera sig i våra glesbygder/landsbygder och få sin utkomst där genom bl.a. fäbodbruk eller annan djurhållning som håller vår jordbruksmark öppen.  

En väg till detta är en nedklassning av bl.a. vargens skyddsstatus i Bernkonventionen. Skulle vargen nedklassas till jaktbart vilt skulle det ok som AoH-direktivet medför försvinna. Varje land skulle med all rätt kunna förvalta och sätta egna gränser för sin viltpopulation. Men detta är ju det värsta scenariot för Miljökommissionären, WWF och LCIE. Då tappar de  ju makten över Europas rovdjur.  

Men detta är den enda framkomliga väg vi har att gå om vi vill ha ett landskap i Europa där tamdjur och människor kan leva och frodas. Stora rovdjur och i synnerhet varg är och förblir rovdjur som tillhör vildmarken. Men den vildmarken finns idag inte i Västeuropa.  

Jag har läst om hur olika brukarrepresentanter lovprisat överenskommelsen från 10:e juni i Bryssel. Jag får samma vibbar som Churchill troligen fick när Neville Chamberlain stod och viftade med överenskommelsen med Hitler från 1938. Peace for our time. Det är andra rovdjur i dag men lurade är man. Man har genom att skriva under manifestet blivit delaktiga i förvaltningen av rådande människofientliga rovdjurspolitik i stället för att bekämpa den.    

Gunnar Jakobsson
Folkaktionen Ny Rovdjurspolitik

AKTUELLT

Unika filmsekvenser från björnskällning

Sveg (JJ) Benny Busk tog i fjol höst över den då drygt fyraåriga jämthundshanen Bamse. Då hade hunden aldrig tidigare skällt björn. Bennys första släpp med Bamse visade dock att hunden hade en dold talang. Nu i helgen lyckades Benny också filma ståndskallsarbete på björn med sin drönare.

Misstänks ha skadskjutit ko

Vimmerby (JJ) En ko hittades på lördagen så svårt skottskadad att hon fick avlivas. En jägare är misstänkt för att ha skjutit på kon.

Annonser