Debatt: Björnjakten bör inte senareläggas

I senaste numret av Jaktjournalen återfinns en artikel där senareläggning av björnjakten tas upp (Lars Svanberg sätter punkt). Argumenten i den håller inte.

Artikelförfattaren med sin plotthund efter en lyckad björnjakt. Foto: Privat

Eftersom det finns för- och nackdelar med framflyttning/minskad jakttid på björn är det viktigt att vi först tittar på vad vi faktiskt pratar om. Självklart tar jag avstånd från alla olagliga och oetiska jaktmetoder som förekommer kring björnjakten och alla andra jaktformer med för den delen.

Det jag som viltmästare tycker ska styra jakttider är viltets biologi. Hur olagliga jaktmetoder tar sig uttryck eller inte har inte med biologin att göra.

En framflyttning kommer inte göra att olagliga åtlar och åtelkameror försvinner.  Med fler jägare i skogen kommer det vara fler som bryter mot lagen. I dag säljs det mer än 100 000 åtelkameror om året i Sverige. Merparten sitter på vildsvinsåtlar och saltstenar. Det fåtal som sitter på björnåtlar uppgår nog inte till många procent.

I Mälardalen där jag bor vågar jag påstå att det knappast finns en älg eller gris som inte är fångad på bild innan den skjuts. När det handlar om björnar så räknas det som förberedelse till grovt jakt brott om den fångas på bild. Vi har en jaktlagstiftning som är omodern och ett rättsväsen som inte vill hänga med i utvecklingen.

En framflyttning innebär att vi kommer tappa antal dagar vi har på oss att skjuta björnarna eftersom vi inte kommer kunna jaga till mer än senast den 15 oktober oavsett när vi börjar.

Det talas ofta om att det behövs större insyn i björnjakten. Men det finns ingen jaktform med idag mer detaljreglering än just björnjakten. Finns heller ingen jaktform med så få ej uppklarade eftersök. Under 2016 påsköts tre björnar som ej återfanns av drygt 200 björnar, Det är 1,5 procent.

Jag skulle verkligen välkomna större insyn i älgjakten för att höja etiken. Hur många älgar skadeskjuts varje år? Leker vi med siffran 5-10 % av 100 000 älgar så förstår ni själva vad jag menar. Här finns det ingen statistik eftersom man inte måste rapportera påskjutna älgar till Länsstyrelsen.

Vad är en tradition?

Vi har aldrig i modern tid haft så många duktiga björnhundar i Norden som vi har idag. Då menar jag oavsett ras och hundtyp. Det här är anledningen till påskjutna björnar återfinns i så hög utsträckning. De med duktiga björnhundar idag behöver inte spåra i lina tills de nästan stöter björnen utan kan släppa hunden på spår som är mer tio timmar gamla eftersom de hundarna inte jagar älg eller annat vilt. Hundarna behöver inte heller se björnen eller ha spår i snön för att lyckas.

Varför vill en del av ägare till älghundar att deras hundar ska jaga björn? I många generationer har man avlat för att få fram fungerande älghundar och inte björnhundar. I min värld är det en katastrof om mina björnhundar jagar älg. Det är väl ingen med stövare som jaga rådjur med sin harhund?

Förespråkarna med bland annat Lars Svanberg i täten pratar om nordiska löshundstraditioner, vad är det? Och sen när räknas Sibirien till Norden? Om man åker några hundra mil österut eller västerut för att importera hundar så blir de inte nordiska i något av fallen.

Om man släpper en spets eller plott på ett björnspår och det blir ståndskall i upptaget där man sen skjuter björnen vad är skillnaden? Har man inte någon egen erfarenhet av olika hundtyper kanske man inte ska uttala sig.

Jag har själv skjutit björnar för tre olika raser, plotthund, gråhund och laika. Jag kommer bara upp i blygsamma 20 björnar men 16 av dem har varit på ståndskall. Den absoluta merparten av björnarna har mina plottar skällt ståndskall på. För att något ska kallas tradition så måste det vara väl utbrett och pågått under lång tid. När man under 70 och 80-talet jagade björn var man för få för att kalla det utbrett och det pågick inte nog lång tid för att kalla det tradition. Nu är björnjakten så väl utbredd att vi snart kan kalla den för tradition.

När jag tänker på nordiska björnjaktstraditioner är det snarare ringade björnar i vinteride som dödas med mynningsladdare eller spjut som dyker framför näthinnan. Det lär bli svårt att få med Naturvårdsverket på det tåget.

Forskning

Det Skandinaviska Björnprojektet har bara nosat lite på ämnet men släppte i höst information om vad forskningen kommit fram till. Oavsett hundtyp (stövare eller spets) så blir det ståndskall i samma utsträckning vid släpp på sändarförsedda björnar.

Vi som jagat med båda typerna av hundar hade den uppfattningen sen tidigare, det är björnen som avgör om den vill stå eller gå och inte om hundens öron hänger eller står upp.

Fram tills dess björnprojektet släpper mer data om hur stressade björnarna blir av jakt med hund tycker jag inte vi jägare ska kalla jakt med hund för hetsjakt. Kanske det är de snabba spetsarna som stressar björnarna mer än långsamma stövare/plottar?

Jag tror att vi kommer få betydligt flera ej uppklarade skadeskjutna björnar vid en senareläggning av jaktstarten som sammanfaller med älgjakten. Inte för att älgjägare är sämre jägare utan för att de är älgjägare med älghundar. Det kommer först testas med lagets egna älghundar vid påskjutning både en och två gånger innan man tar dit någon med ”riktiga” björnhundar.  Dessutom kommer en del jägare som inte vill jaga björn hamna i situationer de inte känner sig trygga med under älgjakten då en påskjuten björn kommer i pass mm.

Kan man inte vara ledig från jobbet för både björn och älgjakt så måste man välja som många av oss björnjägare gör, dvs bara jaga björn. Nästa steg blir väl att flytta även bockjakten så den sammanfaller med älgjakten i september. Då missar man ju inte något att vara avundsjuk för!

Johan Öhman
Viltmästare 

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT
ANNONS ▼