Debatt: Allmän jakttid på varg

Jägareförbundet Rädda Jakten har i en skrivelse och debattartikel påtalat att det nu är dags för allmän jakt på varg. Skrivelsen har gått till Näringsdepartementet och Naturvårdsverket.

Efter årets vargjakt står det alltmer klart att forskare och myndigheter grovt har missbedömt det antal vargar som idag finns i de svenska skogarna. Risken finns därför att myndigheterna har tappat kontrollen över vargstammen, eller är på väg att göra det.

Tanken med årets vargjakt var att ”lätta på trycket” för de som under många år levt med problemet. Hela revir skulle avlägsnas, det skulle bli glesare och man ställde i utsikt att de boende i vargområdena skulle märka skillnad.

Från myndigheternas sida har man försökt övertyga oss alla om att ett revir endast hyste sex till tio individer. Det var man säkra på.

När jakten startade kunde man omedelbart konstatera att allt tal om sex till tio individer per revir var hugget ur luften. Man kunde konstatera att myndigheterna hade tappat kontrollen, inget stämde och därigenom kunde man inte uppnå det syfte som 2015 års vargjakt hade. Trycket lättade inte som tänkt var. Trots att antalet tilldelade djur snabbt fälldes blev det ingen skillnad.

Det finns exempel på jaktlag som konstaterat att man efter jakten haft 17 vargar kvar i det revir som bara skulle innehålla sex till tio djur och som helt skulle skjutas ut.

Sedan många år tillbaka har det spekulerats i hur stort antalet vargar i Sverige är. Det finns mycket som talar för att förökningstakten i Sverige är rekordhög och antalet vargobs talar för att antalet är många gånger högre än de 370 som man har angett idag.

Misstänksamheten mot förvaltande myndigheter är stort, förtroendet för forskningen och politiken ligger på en absolut bottennotering. I dagarna har en rapport om antalet vargar i Sverige presenterats, en rapport som bygger på uppgifter presenterade av både svensk och rysk forskning.
Den rapporten visar att vi idag har mer än 1100 vargar och att antalet stiger snabbt. Runt detta finns ett mörkertal och även detta bygger på erfarenheter från forskningen samt adderar ytterligare ett antal individer till de 1100.
Ingen har hittills känt sig manad, att i mera vetenskapliga ordalag, opponera mot de uppgifter som kommer fram i rapporten.

Förbundet Rädda Jakten anser att det nu är hög tid att sätta in kraftfulla åtgärder för att begränsa de problem som finns med den allt för talrika vargstammen. I annat fall är risken överhängande att man från statens sida tappar kontrollen helt.

Vargen är ett synnerligen svårjagat vilt och statistik från årets vargjakt visar att det går åt 24 mandagar för varje fälld varg.

Yrkande:
Förbundet Rädda Jakten yrkar mot bakgrund av ovanstående på
att allmän jakttid för varg införs från hösten 2015.

  • att jakten påbörjas samtidigt som björnjakten
  • att ingen begränsning i antal sker det första året
  • att varje fällt djur rapporteras som tidigare
  • att jakten avslutas 28 februari 2016

Årjäng 16 mars 2015

Ronny Wester, ordförande

 

AKTUELLT

Därför sitter Hedin häktad för illegal vargjakt

Västmanland (JJ) Nu offentliggörs uppgifter kring varför industriledaren och vargdebattören Karl Hedin sitter häktad misstänkt för illegal vargjakt. – Skämtsam jargong och missuppfattning, sammanfattar Hedins advokat, Sven Severin.

Nu ska Sveriges bästa harhund koras

Vrigstad (JJ) Nu är det snart dags för årets stora Stövarmästerskap, Stövar-SM för harhundar. Imorgon invigs arrangemanget i Vrigstad och Jaktjournalen finns naturligtvis på plats.

Annonser