Debatt: Älgförvaltning på fel grunder

Råneå (JJ) I dagens debattinlägg hävdar jägarrepresentanten Olle Andersson, Råneå jaktvårdskrets att dagens älgförvaltning inom Älgförvaltningsområde nr 5 görs på fel grunder.

ÄFO nr 5
Markägarrepresentanter: Marcus Jatko SVEA, Rikard Hansson SCA, Jonas Martén LRF.
Jägarrepresentanter: Olle Andersson Råneå jvk, Tage Karlsson Kalix jvk, Tore Hjort Haparanda jvk.

Avskjutning inom ÄFO nr 5 visar låg nyttjandegrad från tilldelade älgar
Övertilldelning till jaktlagen är troligen den största orsaken. Älg finns inte att skjuta och
avskjutningen stannar vid ca 60% av tilldelade djur. Med andra ord, det tillåts fri avskjutning   inom ÄFO nr 5.

Den låga kalvandelen i älgstammen beror på att vi har för ung hondjursstam, som inte ännu börjat producera kalv. Med adaptiv älgförvaltning borde fällda älgar åldersbestämmas, för att få koll på vår älgstams ålderssammansättning.
En bidragande orsak till fel i älgförvaltningen är också tilltron till ”älgsnurran”.
 
Hur kommer vi till rätta med övertilldelningen?
Vi måste lyssna på jägarnas åsikter om älgstammens numerär och inte år efter år tvinga jägarna att acceptera för höga tilldelningar. En radikal sänkning av total älgtilldelning krävs.
Markägarrepresentanterna inom ÄFO nr 5, har en övertro på numerären av vår älgstam.
 
ÄBIN 2014
Markägarrepresentanterna hävdar alltid att det är höga betesskador inom hela Råneå jvk.
Detta stämmer inte för den kustnära delen. Läs resultat från ÄBIN 2014!
 
Pottälgar gynnar enbart de små jaktlagen och måste bort från älgförvaltningen
De jaktlag som skjutit sin ordinarie tilldelning, kan ansöka om extra tilldelning från pottälgarna i enlighet med länsstyrelsens bestämmelser.

Inom ÄFO nr 5 får ett litet licensområde som skjutit sin grundtilldelning, automatiskt pottälgar utan diskussion med hela ÄFO-gruppen. Detta förfarande är inte seriös älgförvaltning. Här får små licensområden en obefogad extratilldelning.
Älgförvaltning kräver, att man tittar på hur jaktgrannarna klarat sin avskjutning innan beslut om pottälgar tas.
 
Pottälgar höjer inte låg nyttjandegrad i avskjutning hos jaktgrannarna
Markägarsidan inom ÄFO nr 5 anser i sitt förslag till pottälgar, den 20/10-2014 till Länsstyrelsen, att tilldelning av pottälgar kan REPARERA dålig avskjutning hos jaktgrannarna.
Bakom markägarrepresentanternas dåligt genomtänkta förslag, ligger med säkerhet påtryckningar från berört licensområde. Jag kallar detta för kompisförvaltning!
 
2014-11-05
Olle Andersson
Jägarrepresentant i ÄFG och ÄFO nr 5.

AKTUELLT

Älgjakt med välgörenhetstema i Harrsjön

Harrsjön (JJ) Per Jonsson, Strömsund drabbades av cancer före jul 2017. Efter operation och behandling ville Per göra något för de som bor på patienthotellet och sysselsätter sig i dess hobbyverkstad Oasen i Umeå. Med hjälp av SCA styrdes en älgjakt upp med syfte att samla in pengar till Oasen. Det blev ett lyckat arrangemang.

Annonser