De norra länen får själva ta beslut om lodjursjakt

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket har beslutat att delegera beslutanderätten om licensjakt efter lo till länsstyrelserna i norra rovdjursförvaltningsområdet.

Detta innebär att Norrbottens-, Västerbottens-, Västernorrlands- och Jämtlands län själva får möjlighet att fatta beslut om licensjakt efter lo i sina respektive län inför kommande jaktsäsong. Delegeringen gäller för en jaktsäsong och innebär att ansvaret flyttas från nationell till regional nivå. Det är då länsstyrelserna som bedömer om och i vilken omfattning en licensjakt under nästa år kan ske.

Beslutet om delegering följer den politik som fastställdes i december 2013 om att regionalisera rovdjursförvaltningen när detta är möjligt (Prop. 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik). Den säger att delegering av beslut om licensjakt bör ske till samtliga länsstyrelser inom ett rovdjursförvaltningsområde när området har uppnått miniminivån för en art. Detta ger en ökad möjlighet till adaptivitet i förvaltningen av stora rovdjur för de län som ingår i området, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Den senaste inventeringen av lo utfördes under vinter 2014/2015. Den visar att det norra rovdjursförvaltningsområdet har 94,5 föryngringar vilket är nära trettio föryngringar mer än vad den beslutade miniminivån för området ligger på (66,5 föryngringar).

I det mellersta och södra området behåller dock Naturvårdsverket kontrollen över beslutanderätt för licensjakten. Detta eftersom inventeringarna av lodjur enligt dem visat att antalet föryngringar inte uppnår de beslutade miniminivåerna.

 

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser