Därför slopas lodjursjakten i Örebro län

Örebro (JJ) För få kvalitetssäkrade föryngringar. Det är anledningen att Länsstyrelsen i Örebro inte kommer bevilja någon licensjakt på lodjur i länet i vinter.

Inventeringsresultatet i länet visar att endast åtta föryngringar konstaterats. Det är färre än länets miniminivå på nio familjegrupper (hona med ungar).

Enligt länsstyrelsen i länet har Naturvårdsverket kontaktats för att få till en förändring av miniminivån. Men någon sådan förändring kommer inte påverka årets beslut. Tidigast 2020 kommer en förändring ske.

Under 2017 års licensjakt sköts ett lodjur i Örebro län.

 

AKTUELLT

Sverige har 2 900 björnar

Stockholm (JJ) Den svenska björnstammen växer. Av 2017 års populationsberäkning dras slutsatsen att det i dag finns cirka 2 900 björnar i landet.

Annonser