Därför löser allt färre jaktkort

Stenkullen (JJ) Glömska, oregelbunden jakt samt minskade viltstammar. Det är några av orsakerna till det sedan 1990-talet blivit allt färre jägare som löser statligt jaktkort. Naturvårdsverket har analyserat utvecklingen.

Nu vill Naturvårdsverket få jägare att bli bättre på att lösa statligt jaktkort.

Trots att antalet examinerade jägare ökat från 6 500 till 10 000 per år har jaktkortslösandet minskat med 20 000 på tio år. Naturvårdsverket har därför bett forskare på SLU att ta reda på orsakerna till utvecklingen.

I en stor Sifo-undersökning från 2009 uppgav 550 000 personer att de jagade en dag eller mer per år. I undersökningen tillfrågades 40 000 slumpvis utvalda mellan 15 och 80 år om sina fritidsvanor.

Viltvårdsfonden går miste om miljonbelopp årligen på grund av de uteblivna intäkterna.

Ingen protest

Forskarna drar slutsatsen att den nya jägarkåren har andra jaktliga vanor. Det handlar inte om att strunta i att lösa jaktkort som en protest. Snarare lutar det åt att många jägare i dag glömmer att lösa kortet eftersom de jagar oregelbundet.

– Lösningen är att underlätta för de som jagar oregelbundet och inte varje år. Därför föreslår vi dels att alla som tar jägarexamen informeras om avgiften, dels att de som tidigare löst jaktkort får en påminnelse var tredje år, säger Professor Göran Ericsson på Sveriges Lantbruksuniversitet i ett pressmeddelande.

Forskarna som gjort studien ser att vissa åtgärder skulle kunna öka antalet jaktkortslösare. Först och främst handlar det om att skicka ut fler aviseringar om att jaktkort ska lösas. Ett exempel kan vara att alla som avlagt jägarexamen automatiskt får en jaktkortsavisering.

Mer pengar till forskning

– Det här är viktig ny kunskap för oss. Utifrån studien kan vi sätta in rätt åtgärder för att höja antalet lösta jaktkort och öka resurserna till Viltvårdsfonden. Att på detta sätt basera åtgärder på kvalitetssäkrad kunskap är en viktig del av strategin för svensk viltförvaltning, säger Daniel Bladh, handläggare på Viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket i ett pressmeddelande och fortsätter.

– Flera av åtgärderna som forskarna föreslår planerar vi att införa. Faktum är att vi redan börjat arbeta med en del av de administrativa åtgärderna som forskarna föreslår och de förändringarna börjar gälla redan vid årsskiftet samt inför nästa jaktår. Åtgärderna bör sedan leda till mer resurser till bland annat forskning och till jägarorganisationerna i deras viltvårdsfrämjande arbete.

Läs hela rapporten här

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Toppmodern hundträningshall på Hulukvarn arena

Till helgen slår Hulukvarn Arena upp dörrarna för sin senaste satsning, Sveriges mest moderna träningshall för hundsport. – I den nya hundsporthallen har vi ännu en anläggning som garanterar optimala träningsförhållanden, säger Filip Hegestrand, Hulukvarn AB.

Varg attackerade familj i tält

Tänk dig att du och din familj ligger och sover i ett tält när plötsligt en varg attackerar och försöker dra iväg dig. Detta hände en familj från New Jersey som semestrade i Banff i Kanada nyligen.
ANNONS ▼

Annonser