Därför får inte Jämtlands län besluta om skyddsjakt på järv

Kungsbacka (JJ) I går beslutade Naturvårdsverket att delegera rätten att besluta om skyddsjakt på järv till alla länsstyrelser i norra och mellersta rovdjursförvaltningsområdet. Men Jämtlands läns länsstyrelse får inte möjligheten.

Järvstammen tillåter inte ett så omfattande uttag som länsstyrelsen vill, menar Naturvårdsverket. Foto: Gettyimages

Länsstyrelsen har argumenterat för att jakten är nödvändig för att förhindra allvarlig skada. Eftersom de står fast vid sin ståndpunkt om skyddsjakt anser Naturvårdsverket, som tycker uttaget är för stort, att de inte kan delegera skyddsjaktbeslutsrätten.

Henrik Hansson, viltchef på länsstyrelsen i Jämtlands län vill inte kommentera Naturvårdsverkets beslut.

– Du får fråga Naturvårdsverket varför det har blivit så här. Vi håller på att gå igenom deras beslut nu och måste bilda oss en uppfattning innan vi kan ge någon kommentar, säger han.

Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket förklarar myndighetens agerande.

– Vi måste ju förhålla oss till järvstammens storlek och i dag ligger den under gynnsam bevarandestatus. Länsstyrelsen i Jämtland läns beslut innebär ett alltför stort uttag. När de nu väljer att stå fast vid sitt beslut och överklaga förvaltningsrättens dom ger det en signal om att de försvarar sin position och då kan vi inte delegera rätten till dem, säger han.

Länsstyrelsen i Norrbottens län tog nyligen också ett beslut om skyddsjakt på elva järvar för att förhindra allvarlig skada. Detta beslut överklagades precis som beslutet i Jämtland. I Norrbotten valde dock länsstyrelsen att inte överklaga förvaltningsrättens dom utan valde i stället att föra dialog med Naturvårdsverket.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Debatt: Det finns plats för oss alla i fjällen

Sverige är ett märkligt land på många sätt, demokrati och lika rätt till ”allt” i vardagen är en ledstjärna. Nu har vi fått Girjasdomen. Var finns demokratin och de sunda förnuftet i den, frågar sig debattören Sivert Öderyd.
ANNONS ▼

Annonser