Jaktnyheter

Danmark får vargzon på 275 hektar – tillträde förbjudet

Vargarna och deras valpar ska vara ifred och därför stängs det gulmarkerade området på kartan av fram till mitten av augusti. Bild: Gettyimages och Naturstyrelsen, montage
Allmänheten i Danmark får inte beträda ett markområde på 275 hektar annat än på anvisade skogsbilvägar. Anledning: Vargar med valpar ska få vara ifred
Det är den danska Naturstyrelsen som på sin webbsajt meddelar att människor inte får gå ut i terrängen inom ett 275 hektar stort område i Stråsö plantage, söder om Holstebro i Västjylland. Anledningen är att forskare bedömer att vargtiken i reviret är dräktig och kommer att föda sina valpar inom skogsområdet. Nu ska vargarna inte störas av friluftslivet, som förväntas vara extra omfattande på grund av coronapandemin. – Vargen är skyddad och omfattas av det strängaste skyddet i EU, och det innebär bland annat att vi är skyldiga att se till att den inte avsiktligt störs – och särskilt under avelssäsongen, säger Poul Ravnsbæk på Naturstyrelsen på myndighetens hemsida. De som besöker området får bara uppehålla sig på utpekade skogsbilvägar. Myndigheten kommer att sätta upp markeringar i terrängen som visar vad som är förbjudet område för människor fram till mitten av augusti.