Dalavarg får skyddsjagas

Dalarna (JJ) I slutet av förra veckan beviljades skyddsjakt på en varg i Heby, Dalarna.

Skyddsjaktsbeslutet fattades efter att en varg har angripit en fårbesättning i Hedby vid två tillfällen med en veckas mellanrum. Vid vargangreppen dödades får trots att det fanns ett elnät med god strömstyrka.

Jakten på vargen påbörjades den 30 juli och får pågå i två veckor.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser