Dalajägare prostesterar mot rovdjurspolitiken

Deltagarna i panelen vid mötet var överst från vänster Björn Sinders, Karl-Erik Eriksson, Malte Sandström, Conny Björklund och Hans Ruste. Knästående från vänster är Nils Björklund och Mats Smids.Vid ett stormöte den 20 januari i Orsa tog länets jägare beslut om att genomföra flera stridsåtgärder. Åtgärderna innefattar stopp av eftersök som inte är orsakade av jägare, bojkott av stötning av älg och björn samt bojkott av rovdjursinventeringar.

Årets möte var en direkt uppföljning på det möte som hölls den 10 december förra året i Hansjö utanför Orsa. Vid det mötet samlades representanter från bland annat jaktvårdskretsarna i Dalarnas län. Redan då togs det ett principbeslut om dessa åtgärder.
– Myndigheterna ska få se vad det kostar med den rovdjurspolitik som förs idag, förklarar Nils Björklund, ordförande i Hansjö viltvårdsområde, som menar att det inte går att förena jakt med drivande hund, tamdjur och varg i länet.
800 deltagare
Stormötet som hölls i folkparken Skeer i januari samlade omkring 800 deltagare från hela länet. Flera personer blev utan sittplats på grund av det enorma intresset för mötet.
I slutet av april i år skall jägarna samlas igen för att utvärdera resultaten av de åtgärder som påbörjades den första februari.
Enligt Nils Björklund var det stor enighet bakom besluten som togs. Den enda åtgärden där några personer opponerade sig mot beslutet var bojkotten av eftersök.
Den krets som inte fattade beslut om att medverka till ett stopp av eftersök var Rättvikskretsen. Det har däremot gjorts en informell omröstning om bojkott av eftersök inom kretsen, den visade att majoriteten var för en bojkott.
– Det är inte en så lätt fråga, man vill inte se djuren lida heller, säger kretsens ordförande Göran Ollas och förklarar att det däremot är klart att man ställer sig bakom de två andra åtgärderna.
En formell omröstning i eftersöksgruppen i Rättvik var inplanerad till veckan efter stormötet i Orsa, vid tidningens pressläggning var det inte klart hur omröstningen slutade.

Omfattande protester

Initiativet till förra årets träff togs av Orsa jaktvårdskrets och Hansjö viltvårdsområde, de hade bjudit in ett par representanter från alla jaktvårdskretsar i Dalarna, olika jakthundsklubbar och viltvårdsområdena i Orsa. Denna träff var också det verkliga startskottet för de omfattande protester mot rovdjurspolitiken som nu hörs i hela länet.
På mötet togs tre viktiga krav upp som jägarna ställer mot Naturvårdsverket och länsstyrelsen. Det är en ändring av paragraf 23 i jaktlagen och paragraf 28 i jaktförordningen, full ersättning för drabbade djurägare samt att jakt på varg snarast skall tillåtas.
Åtgärderna som diskuterades var att bojkotta alla eftersök som inte är orsakade av jägare, bojkotta all stötning av björn och älg och bojkotta alla rovdjursinventeringar.
Stridsåtgärderna ska sedan avbrytas när länsstyrelsen (Lena Berg) och Naturvårdsverket (Johan Bodegård) klart uttalar att man är beredd att ta lokala hänsyn och justera sin policy i riktning mot ställda krav. Redan vid detta första möte fattades principbeslut om stridsåtgärderna.

Ingen hänsyn

Förra årets träff inleddes med att Hans Ruste, sekreterare i Hansjö viltvårdsområde, klargjorde sitt missnöje med att myndigheterna inte tagit hänsyn till jägarnas synpunkter.
– Man känner en desperation och maktlöshet gentemot myndigheterna, förklarade han med eftertryck för en fullsatt bystuga.
Ruste berättade om vikten av att få veta sanningen om vargens ursprung.
Skulle det handla om utplantering av varg menar han att det är ett grovt jaktbrott. Och även om det i sådant fall är preskriberat idag, anser han att frågan ändå är politiskt viktig.
Åhörarna fick också se den film som norska TV2 gjort kring vargens ursprung. I filmen förs teorin fram om att vargen på ett medvetet och planerat sätt ska ha utplanterats i både Sverige och Norge.
Jägarförbundets ordförande i Dalarna, Lars-Olov Kristiansson, pekade på vikten av att jägarna fortsätter att medverka till rovdjursinventeringarna, för att kunna få fakta och därmed underlag för att motivera licensansökningar. Och han beklagar ett eftersöksstopp:
– Stoppar man eftersöken är det synd att djur ska bli lidande för det här, säger Kristiansson.
Han ifrågasätter avslaget på den ansökan om skyddsjakt på en varg som förbundet ansökt om i Furudalsreviret.
– Var går gränsen för hur stor skada på djur som motiverar skyddsjakt?

Älghundsklubben

Conny Björklund, ordförande i Dalarnas älghundsklubb, förklarade vikten av att få till stånd en ändring av paragraf 23 i jaktlagen och paragraf 28 i jaktförordningen.
– Man ska kunna gå in direkt och förhindra rovdjursangrepp. Den 23 paragrafen har man helt missat, idag finns inte längre någon möjlighet att freda eget hem mot rovdjur, förklarade han.
Malte Sandström, från Svenska Jakt- och Fritidsgruppen, deltog också på mötet och visade bland annat bilder på skador som rovdjur orsakat. Vid mötet beslutades det också om att jägarna ska ansluta sig till Svenska Jakt- och Fritidsgruppens handlingsprogram.
I Dalarna har polisen erbjudit högre ersättning för eftersöksjägare i vargområden, detta för att jägarna ska kunna gå med hunden i band och istället ställa ut flera förhållsskyttar.
Men de flesta deltagarna på mötet verkade anse att det är en direkt livsfarligt metod, framförallt i mörker då jägarna menar att risken för olyckor blir alltför stor.

Kommentarer:Lena Berg, rovdjursansvarig på länsstyrelsen i Dalarna:
”Att skjuta en varg gör inte att man kommer tillrätta med problemet.”Jägarförbundet i Dalarna ansökte under slutet av 2003 om skyddsjakt på en varg i Furudalsreviret. Anledningen var att en hund dödats, samt att en hund skadats så svårt att att den på veterinärens rekommendation fick avlivas. Även en tredje hund har skadats vid vargangrepp, men den förväntas bli återställd. Men ansökan avstyrktes av länsstyrelsen. Lena Berg förklarar att avslaget beror på att man bör vara mycket restriktiv med skyddsjakt innan etappmålet för vargstammen är uppnått.

Johan Bodegård
, chef för Naturvårdsverkets
viltförvaltningsenhet:
”Det är olyckligt om man inte ska ställa upp på eftersök och inventering.”Johan Bodegård utesluter inte att man kan ge ytterligare tillstånd för skyddsjakt på varg. Men de dödade jakthundarna i Furudalsreviret anser han inte vara tillräckliga skäl till detta. Det finns dock tillfällen, i bland annat Jämtland, där Naturvårdsverket tidigare beviljat skyddsjakt på varg, men då ska skadorna vara så stora att det finns motiv för detta, menar Bodegård. Vi är också beroende av att jägarna medverkar vid inventering av rovdjur, säger han.

Text och foto: GÖRAN PERSSON
Jaktjournalen mars 2004

AKTUELLT

Hemmaseger på Stövar-SM

Vrigstad (JJ) Det har varit två fantastiska provdagar i skogarna utanför Vrigstad i Småland. Efter ett rafflande upplopp stod det till slut klart att lokala hamiltontiken Bärimilla Kelly och ägare Bjarne Engström stod som segrare.

Därför sitter Hedin häktad för illegal vargjakt

Västmanland (JJ) Nu offentliggörs uppgifter kring varför industriledaren och vargdebattören Karl Hedin sitter häktad misstänkt för illegal vargjakt. – Skämtsam jargong och missuppfattning, sammanfattar Hedins advokat, Sven Severin.

Annonser