Då väntas lagändring för åtelkameror

Kungsbacka (JJ) Regeringen har fattat beslut om en ny kamerabevakningslag. Den nya lagen granskas just nu av lagrådet och går allt planenligt kan bland annat åtelkameror användas utan tillstånd från länsstyrelse om några månader.

Jägarna slipper krångel med tillstånd när nya kameraövervakningslagen träder i kraft. Foto: Per Jonson.

Användandet av åtelkameror är ett viktigt verktyg bland annat för att hålla nere vildsvinsstammen. Dagens lag kräver tillstånd för kameraövervakning och är näst intill omöjligt att få för denna typ av bevakning.

Men den nya lagen öppnar nya möjligheter, både för jägare och verksamma inom jord- och skogsbruk för att bevaka enskild egendom.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2018 och granskas nu av lagrådet.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser