CZ 557 Lyx – konkurrerar med pris och kvalitet

vapentest.jpg CZ har med sin 557 tagit ett steg framåt i sin vapentillverkning. Högre finish, bättre detaljarbeten men framförallt ett utmärkt avtryckarsystem gör CZ 557 till ett intressant alternativ för den som funderar på en ny studsare. Att priset är synnerligen attraktivt gör inte saken sämre. Text och Foto: Thomas Eriksson

Zbrojovka Brno har anor från början av 1900-talet. Historien är en aning krokig med en start som reparationsresurs för järnvägsutrustning och armévapen till att bli en tillverkare av tele­grafutrustning, järnvägsmateriel och verktyg. Världskrigen kom att medföra en ökad tillverkning av militära vapen. Efter krigsslutet öppnade sig en marknad för jaktvapen men även för fordon, cyklar, industriutrustning och motorer. CZ är i dag en stor tillverkare av jaktvapen. Fabriken förfogar över en toppmodern maskinpark, och många moderniserade vapenmodeller har lanserats de senaste åren.

CZ 557 Lyx
CZ har tidigare varit förknippat med ett rykte om att vara grovsmidda vapen, ett grovsmide som varit omtyckt av vapenbyggare som letat efter pålitliga mekanismer för customvapen. CZ 557 har kvaliteter som lyfter vapnen till samma nivå som många andra tillverkare.
CZ 557 kan även fås i en Sportermodell som levereras utan öppna riktmedel och med en enklare kolv i bok med en tydlig amerikansk utformning. Kaliberutbudet är detsamma för Sporter och Lyx.

Stock och nätskärning
Stocken har ”fullvuxna” mått. Pistolgreppet har en lämplig handutfyllnad som ger ett bekvämt grepp. Nätskärningen är snyggt utformad och helt utan felskär. På stockens högra sida ovanför pistolgreppet finns en extra panel med nätskärning. Jag har svårt att se till vilken nytta men det stör inte mina ögon.
CZ har valt att inte plastbädda stocken. I stället har man lagt in ett metallbleck som tar upp rekylkrafterna. Det förefaller som om man lyckats väl då precisionen är helt godkänd.

Kallhamrad pipa
CZ 557 har en kallhamrad pipa som enligt fabrikens uppgifter genomgått tester med över 8 000 avfyrade patroner med ett mini­mum av skötsel med en bibehållen preci­sion på 300 meter på 8,5 centimeter. Vad ett minimum av skötsel innebär framgår ej. 8,5 cm på 300 meter får bara det vara en godkänd träffbild från ett standardgevär.
Det finns få jägare som under en livstid kommer upp till dessa siffror oavsett hur mycket man tränar och jagar. Däremot kanske antalet jägare och skyttar som faller in i facket ”ett minimum av vård” är rätt stort.

Magasin
Här har CZ valt att spara. Magasinsbottnen har en låsning som är helt godkänd. Varför man sparat in på metallen och ersatt denna med plastmaterial har jag svårt att acceptera. Materialet kan mycket väl vara tillräckligt starkt men känslan av ett välpolerat stålunderbeslag med djupsvart blånering är svår att ersätta. Magasinet rymmer fem patroner så kapaciteten är tillräcklig för de ändamål som studsaren är avsedd för.

Nytt slutstycke
CZ har till sin CZ 557 valt ett slutstycke som har två låsklackar. Utdragare och utstötare av samma modell som CG 1900 och Sako. En beprövad lösning som visat sig fungera väl. Slutstycksgången är mycket bra och fungerade väl under testperioden.
I bakkant på slutstycket kan man se en liten röd stålsprint som sticker ut när mekanismen är uppspänd. En bra säkerhetsdetalj.
När man vill plocka bort slutstycket tryc­ker man ner en tunn stålskiva som sitter ”gömd” under slutstyckets vänstra del. Man måste dra ut slutstycket för att se stålskivan. Det finns egentligen ingen anledning att kommentera den valda lösningen. Sedan man upptäckt hur det går till att ta ur slutstycket för vård är det bara att göra på rätt sätt. Någon risk att man av misstag skulle tappa slutstycket när vapnet bärs med öppet slutstycke kan jag inte se.

Kikarmontage
CZ 557 har baser för kikarfästet integrerat i lådan. Testvapnet levererades med fästen och ett Zeiss Duralyt 3-12 * 50 som fungerade väl. Kikarmontaget var helt skottfast och klarade av att monteras av och på vid några tillfällen utan att träffläget förändrades.

Skytte
CZ 557 Lyx var en positiv överraskning. Välbalanserad, öppna riktmedel som fungerade mycket bra. En öppen U-skåra och stolpkorn gjorde skyttet enkelt.
CZ 557 upplevdes som lugn och stabil vid besöket på älgbanan. Gummibakkappan tar bort en del av rekylen som på en studsare som inte väger mer än CZ 557 kan upplevas besvärande vid skjutning på bana.
Några serier från skottstol och liggande fungerade också väl även om rekylen blir lite mera kännbar i kaliber 30-06.
Repetering och snabbskytte fungerade väl tack vare en mycket bra slutstycksgång. Här har CZ lyckats väl.

Avtryckarsystem
Avtryckarsystemen på CZ-studsare har inte
alltid varit injusterade. Recensioner har ofta handlat om grovt vapensmide och behov av justering av avtryckarsystem hos vapensmed. Med CZ 557 är detta historia. CZ:s avtryckarsystem har alla justeringsmöjligheter som man kan önska sig.

Fakta:
Kaliber: 6,5×55 SE, .270 Win, 7×64, .308 Win, .30-06 och 8×57 IS.
Längd: 107 cm.
Piplängd: 52,0 cm.
Vikt: 3,4 kg.
Magasin: För fem skott.
Pris: 9 995 kr.
Generalagent:Normark Scandinavian.

AKTUELLT

Älgjakt med välgörenhetstema i Harrsjön

Harrsjön (JJ) Per Jonsson, Strömsund drabbades av cancer före jul 2017. Efter operation och behandling ville Per göra något för de som bor på patienthotellet och sysselsätter sig i dess hobbyverkstad Oasen i Umeå. Med hjälp av SCA styrdes en älgjakt upp med syfte att samla in pengar till Oasen. Det blev ett lyckat arrangemang.

Annonser