Jaktnyheter

”CWD-smittan kanske redan är här”

Lierna/Kungsbacka (JJ) Avmagringssjukan, Chronic Wasting Disease (CWD) har på nytt påträffats hos älg, nära svenska gränsen i Lierne, Norge. Veterinären och forskaren Jonas Malmsten är orolig för spridningsutvecklingen.
– Det här är definitivt något vi bör ta på allvar. Smittan kan mycket väl redan finns i Sverige, bara det att vi inte lyckats påvisa den än, säger Jonas Malmsten, veterinär och forskare på SLU. Enligt Jonas Malmsten borde Näringsdepartementet agera innan det är för sent. – Vi har känt till smittan länge och SVA har mycket stor kunskap om prionsjukdomar som CWD. Ett övervakningsprogram behöver sjösättas. På den svenska sidan gränsen i nordvästra Jämtland återfinns stora besättningar tamren och risken att djur i dessa besättningar smittas finns.