Centerpartist ska utreda jaktlagstiftning

Stockholm (JJ) Håkan Larsson, centerpartist från Krokom i Jämtland är tillsatt som utredare för den jaktlagstiftningen. Ett uppdrag som ska slutredovisas om två år, i december 2014. Detta rapporterar Regeringen i ett pressmeddelande i dag.

– Det är ett spännande uppdrag som ska bli intressant att ta itu med. Jag vet hur viktigt det är med en väl fungerade lagstiftning, och hur viktig jakten är för viltvården och för landsbygden, säger Håkan Larsson.

– Den nuvarande jaktlagstiftningen är på många sätt föråldrad, och därför ger vi nu Håkan Larsson i uppdrag att göra en bred översyn av lagen. Jag ser fram emot att se resultaten av utredningen, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson.

I juli tog regeringen beslut om att den svenska jaktlagstiftningen ska ses över i en utredning. Nu är det klart att Håkan Larsson ska hålla i utredningen. Håkan Larsson har tidigare bland annat gjort utredningen ”Det växande vattenbrukslandet” åt regeringen, han har arbetat som politisk chefredaktör på Östersunds Posten samt varit ledamot i riksdagen.

Utredaren ska framför allt se över den svenska jaktlagstiftningen med syfte att få till stånd dels en modern lagstiftning med tydlig systematik och moderna bestämmelser för jakt, viltvård och djurskydd för de vilda djuren, dels ett förbättrat genomförande av Sveriges EU-rättsliga åtaganden. Dessutom ska myndighetsansvaret för jakten och viltvården utvärderas.

Utredaren ska även titta på möjligheten att undanröja den dubbla jakträtt som finns inom vissa delar av renskötselområdet samt överväga hur fjälljakten på statens mark långsiktigt kan tryggas. Regler som formar förutsättningarna för viltvårdsområdesföreningar ska ses över vilket innebär att utredaren ska undersöka möjligheterna att förenkla överlåtelse eller upplåtelse av jakträtt i en viltvårdsområdesförening.

AKTUELLT

Vit älg en klickraket

Kommunalrådet Hans Nilssons film på en vit älg har blivit en riktig klickraket. Den ska ha visats över 85 miljoner gånger.

Annonser