Jaktnyheter

Brunsten och inte jakten styr älgarna ut på vägarna

Kungsbacka (JJ) I ett pressmeddelande i dag slår forskare från SLU fast att det är jakten på en partner och inte jägarna som styr älgarna ut på vägarna. Det är en myt att älgjakten bidrar till ökad risk för trafikolyckor.
Inför varje älgjakt höjs röster att bilisterna ska akta sig eftersom älgar nu rör sig mer på grund av älgjakten. Med hjälp av positionsdata av GPS-märkta älgar (140 kor, 32 tjurar) i södra och norra Sverige i sju olika referensområden, testade SLU-forskarna Wiebke Neumann och Göran Ericsson om älgar faktiskt rör sig mer och passerar vägar oftare under älgjakten och brunstperioden jämfört med andra tider under höstarna 2004-2013. Viltolycksstatistiken visar en ökning av älgolyckor under september och oktober månader söder om Dalälven, i norra Sverige börjar antalet olyckor öka under hösten och fortsätter att öka under hela vintern. Resultaten visar att älgkorna blir mindre aktiva under hösten och verkar i det stora hela inte påverkas av jakten eller brunsten. För älgtjurarna såg forskarna att de rör sig mer från mellan mitten av september till början av oktober. Det är en period som är före den årliga älgjakten i södra Sverige och i norra Sverige huvudsakligen under jaktuppehållet i många län. Det visade sig också att älgtjurarna passerade vägar oftare under brunstperioden, men inte i relation till jaktperioden. SLUs tidigare forskning visar att jaktstörningarna har en tydlig, men kortvarig, inverkan på älgarnas rörelseaktivitet. Så visst påverkas enskilda djur av jakten. – Vi visar här att jakt inte gör att fler älgar som passerar någon väg. Att risken att köra på en älg ökar i södra Sverige under brunstperioden förstärks av att djurens och människans aktivitetsperioder sammanfaller; när vi åker till jobbet på hösten är det ofta gryning och skymning. Det är också då älgarna vill korsa vägarna, säger Wiebke Neumann, forskare vid institutionen för vilt, fisk och miljö vid SLU i ett pressmeddelande.