Böter för illegal björnåtling

Härnösand (JJ) Ångermanlands tingsrätt dömde en 38-årig jägare till böter för brott mot kameraövervakningslagen och för att ha anlagt illegala björnåtlar.

Den 38-årige jägaren från Örnsköldsvik döms till 120 dagsböter för illegal och åtelkameraövervakade björnåtlar. Arkivfoto: Per Jonson

Enligt tingsrätten har jägaren övervakat åtlar avsedda för björn med åtelkameror björnjakten 2015 och 2016, rapporterar SVT Västernorrland.

Jägarens åtlar anmäldes anonymt och han misstänktes för grovt jaktbrott i samband med björnjakten.

Nu döms mannen till 120 dagsböter, för att ha brutit mot kameraövervakningslagen  samt jaktlagstiftningen. Men han döms inte för grovt jaktbrott eftersom det inte anses grovt att ha skjutit björn på felaktigt sätt under innevarande jaktperiod för björn.

Åklagare i fallet är Christer Jarlås och han är nöjd med utfallet. Någon överklagan från åklagarens sida är inte aktuellt.

– Domstolen har ju förstått problematiken och kommer fram till ett bra beslut. Jag ska inte ifrågasätta utan acceptera domen, säger han.

Nu är det upp till Polismyndigheten att avgöra om jägaren ska få behålla sina vapen eller inte.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser