Bly i jaktammunition ett hälso- och miljöproblem

Det råder inget tvivel om att bly i jaktammunition är ett potentiellt miljö- och hälsoproblem, och att det finns alternativ ammunition att tillgå skriver Sveriges Lantbruksuniversitet i ett pressmeddelande.

Ett tjugotal forskare och myndighetsrepresentanter träffades nyligen på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala för att diskutera användandet av bly i jaktammunition. Forskare från Norge och Sverige redogjorde för kunskapsläget angående bly i ammunition, alternativ ammunition, ballistiska egenskaper samt skadligheten av bly för människor, djur och miljö.  

En studie som Livsmedelsverket gjort i samarbete med Svenska jägareförbundet och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) visade på en hälsomässigt oacceptabel halt av bly upp till tio centimeter från sårkanalen (dvs den av kulan synligt påverkade vävnaden), samtidigt som det fanns bly i häften av alla undersökta prover av älgfärs avsedd för konsumtion.  

Blodanalyser för både kvinnor och män som ätit viltkött visade dessutom att de hade signifikant förhöjda blodblyhalter jämfört med dem som inte ätit viltkött.

 
Slutsatserna från möte kan sammanfattas i följande:      
bly i ammunition ger blyrester i viltköttet;    

blyrester från jaktammunition kan ge förhöjda blyhalter i blodet hos viltköttskonsumenter;    

kött upp till tio centimeter från sårkanalen kan innehålla skadliga blyhalter och bör kasseras;    

med tillräcklig skottrensning går det att få bort blyet;    

det finns fullgoda blyfria alternativ för de flesta tillämpningar;    

blyspridning är ett miljöproblem.  

Den nya kunskapen gör det nödvändigt att anpassa kötthanteringen eller byta ammunition. Kunskapen om nackdelarna med ammunitionsbly har ökad de senaste tio åren, samtidigt som den alternativa ammunitionen har blivit allt bättre. I dag är det dock en minoritet av jägarkåren som använder blyfri ammunition.   Seminariet anordnades av Centrum för vilt och fiskforskning och Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU.

AKTUELLT

Kommun och polis oense om hotfull varg

Finland (JJ) Kommunstyrelsen i Vörå och polisen har kommit ihop sig om en närgången och hotfull varg. Polisen beslöt att den inte skulle avlivas och nu har kommunen JO-anmält polisen.

Ingrid 79 år fällde 20-taggare

Strömsund (JJ) Att åldern inte har någon betydelse är Ingrid Ludwig, 79 år, ett levande bevis på. I går fällde hon en riktig drömtjur på 20-taggar i Lillvikens Jaktlag, i norra Jämtland.

Det är den vikbara Tikkan polisen vill stoppa

Umeå (JJ) Andra vapen kan enkelt plockas isär och blir då kortare än Tikka T3 TAC A1. Men det är bössan med den vikbara kolven polisen vill stoppa. Nu ska saken upp i Kammarrätten och hittills har tvisten om Tobias Lindgrens licens kostat honom 74 000 kronor.

Annonser