Blaser R8 | Jaktjournalen
Just nu:
Annons
11 år sedan Blaser
Blaser R8
[caption id="attachment_12364" align="alignright"]Blaser R8 Black Edition är ett vackert, välbalanserat vapen med stor skjutglädje. Blaser R8 Black Edition är ett vackert, välbalanserat vapen med stor skjutglädje.[/caption]Att Blaser skulle vidareutveckla sin succéstudsare R8 har varit en väntad händelse. Frågan har väl mera varit när. Vid senaste Shotshow kom nyheten som också var huvudattraktionen vid Spofas ”uppackningsmässa” på Arlanda i februari. Blaser R8 med löstagbart magasin. Vid en hastig betraktelse ser R8 i stort ut som R93 men en närmare granskning ger vid handen att det endast är sadelmontaget som kan användas mellan modellerna. En mycket viktig detalj finns fortfarande kvar. Blaser R8 skjuter om möjligt ännu bättre än R93 som hade ett grundmurat rykte som tätskjutande studsare. Vi har testat Blaser R8 Black Edition
Tyska Blaser har under många år kompletterat sin R93 med modell efter modell för att tillgodose jägare och skyttar med varierande behov. I stort sett alla Blasers vapen har någon egenskap eller teknisk lösning som man inte finner på några andra vapen av samma typ. Repeterstudsaren R8 är inget undantag, med sin raka repetering och Blasers unika låsning ”radialt låsningssystem” har man nu konstruerat ett vapen med löstagbart magasin som integrerar avtryckarsystemet. Manuell uppspänning av mekanismenR8 har på samma sätt som R93 en tangent på kolvhalsen med vilken man spänner upp slagfjädern när det är dags att skjuta. Man kan ha en patron i patronläget utan risk för vådaskott. Vill man ta ur patronen behöver man bara föra fram tangenten ca tre millimeter för att frigöra slutstyckshandtaget. Denna korta rörel­se är inte tillräcklig för att spänna mekanismen så mycket att ett skott kan avfyras. Blasers system är utmärkt ur säkerhetssynpunkt. Säkring saknas i traditionell mening, systemet liknar det man finner på en del drillingar där man spänner en separat slagfjäder för att avfyra kulpipan. R8 har förbättrad ergonomi på tangenten som spänner mekanismen. Det känns lättare att spänna R8 jämfört med R93.Valnöt av hög kvalité Blaser har genom åren visat sig ha utmärkt kolvträ till sina vapen, så även denna studsare. I dagsläget finns R8 i modeller från Standard till Baronesse, alla med valnöt i kolv och framstock. Blaser aviserar syntetkolvar under 2011. Som tidigare finns inget att önska när det gäller vackert kolvträ.Blaser har i R8 modifierat kolvens utformning. Blaser har valt en rakare kolv, mera markerat pistolgrepp och en något längre framstock. Förändringen ger faktiskt en helt ny känsla i R8. Balansen känns mycket bra med tyngdpunkten mel­lan händerna. Vid provskjutningen var inte älgbanan möjlig att använda så sällan har så mycket ammunition använts till att beskjuta tavlor, burkar och lerduvor. Det är bara att konstatera att Blaser R8 har en inbyggd skjutglädje som slår det mesta.Löstagbart magasinDen enda egentliga kritiken som jag haft mot R93 är att det saknas löstagbart magasin. Blaser har åt­gär­dat detta. Samtidigt passar man på att lösa en säkerhetsfråga som vållat huvudbry vid transporter. Av­tryckarmekanismen är integrerad i magasinet. En utmärkt och listig lösning på alla sätt. För att ytterligare höja säkerheten slackas slagfjädern automatiskt när avtryckarmekanismen tas ur sitt läge.R8:ans avtryckarsystem fungerar utmärkt. Avtrycket är rent utan släp. Det känns som om R8-systemet är ännu bättre än R93. R8 kan fås med två avtryckarvikter 1,5 och 2,5 lbs vilket motsvarar 0,7 och 1,1 kilo.Blaser har kompletterat det hela med ett ”blindmagasin” för vapnet och en hylsa för magasinet. Bra för transport och skydd. Magasin med avtryckarmekanism kan låsas i vapnet med en liten tangent i paketets framkant. Med denna i låst läge kan man inte av misstag tappa magasinet. Låsningen känns för övrigt genomtänkt och bra.SlutstyckePå det stora hela ser slutstycket till R8 ut på samma sätt som R93. Det finns flera avgörande skillna­der. Glidskenorna har fått ny design. Huruvida detta har så stor betydel­se är svårt att sia om. Slutstycksgång­en på R8 är alldeles utmärkt. R93 har ett upphak, R8 har två. Detta ska enligt Blaser ge ett jämnare ”släpp” och därmed förbättrad precision.Slutstyckshuvudet är större och kraftigare på R8. Konstruktionen är också förändrad. Slutstyckshuvudet är låst i underbeslaget med ett stålbleck. På R93 ska man vrida in urtaget för att blecket ska gripa in. På R8 kommer urtaget i läge utan denna manöver.Utmärkt precision.308 Winchester är känd för hög precision. Det är inte för inte som kalibern används i prickskytte­va­pen över världen. Blaser R8 Black Edition levererade utmärkta träffbilder trots ett inte alltför behagligt skjutväder. Norma Oryx fungerade utmärkt och den tätaste träffbilden blev cirka 15 millimeter. Någon serie med matchammunition var om möjligt ännu mindre.Blaser menar att stockens ut­form­ning med rak bakkappa fördelar rekylen bättre till axeln och därmed också bidrar till ökad precision. Det finns ingen anledning att ifrågasätta detta, inte heller det brantare pistolgreppets betydelse. Skjutglädjen är stor i R8. De öppna riktmedlen är också väl utformade till snabbt skytte.Blaser har kallhamrade pipor som är bäddade i ett block fäst i stocken. Blaser uppger att man yt­ter­ligare snävat in på toleranser för att öka precisionen.PrisetBlasers R8-studsare har alla förutsättningar att bli väldigt populära. Utmärkt precision, väldigt bra trycke och stadiga pålitliga kikarfästen är några klara fördelar. Även det faktum att man själv kan byta pipa på ett enkelt sätt bidrar till populariteten. Att man valt att lämna syntetversionerna till ett senare tillfälle är med säkerhet ett försäljningstrix där ambitionen är att lansera de dyrare varianterna först. Som tidigare nämnts kommer syntetvarianterna 2011 vilket vi ser fram emot.För jakt där precisionen är avgörande klarar Blasers R8 uppgifterna med glans. Det blir nog svårt att hitta ett produktionsvapen som skjuter mycket bättre träffbilder. Blaser R8 är en intressant nykomling på marknaden. När uppföljaren till R93 lanserades så är det en sevärd nyhet, inte bara en variant. Allt talar för att detta blir årets vapennyhet!                              FaktaBlaser R8 Black Edition, Standard, Luxus, Attache och BaronesseVikt: från 2,9 kg    Längd: 1 020 mmPiplängd/kaliber: Standard, 58 cm: 222 Rem, .223 Rem .22-250 Rem, .243 Win, 6,5×55, 6,5×57, .270Win, 7×57, 7×64, .308 Win, .30-06, 8×57, 9,3×57, 9,3×62. Magnum, 65 cm: 6,5-284, 7,5×55 Suisse, .270WSM, 7mm Rem M, 7 mm BlaserM, .300Win M, .300Weat M, .300 BlaserM, .338WinM, .338 BlaserM, .375H&H M, .375 BlaserM. Safari, 60 cm: 6 mm Norma BR, .416 RemM, .458WinM, 458 LotTestkaliber: .308 WinSäkring: Separat tangent för att spänna mekanismen Tillbehör: Blaser har ett heltäckande sortiment med extrautrustningÖvrigt: Kortare och flutade pipor mot pristillägg.  Vänsterversioner finnsPris: Från 35 600 krGeneralagent: Normark  Scandinavian AB 5.gifHelhetsintryck: Välbalanserad och välkonstruerad studsare för skytte och jakt. 5.gifSäkerhet: Den manuellt uppspända mekanismen med möjlighet att ta ur avtryckarmekanismen tar säkerheten till en ny nivå.5.gifTillbehör: Utmärkt med jakt- och matchammunition. 

FLER ARTIKLAR PÅ SAMMA ÄMNE

  SENASTE NYTT

   VAPENTEST

    RECEPT

     FLER NYHETER

      Få koll på alla nyheter – aktivera notiser i din webbläsare
      Jag vill testa!