Blaser R 8 Professional Tracking

untitled-2.jpg Blaser R8 Professional Tracking är en studsare utvecklad för eftersök med alla de krav som kan ställas. Kort, smidig och med utmärkt balans. Blasers pipbytessystem gör det enkelt att ha flera pipor för den studsarjakt som bjuds i Sverige, men självklart kan även magnumkalibrar för Afrikajakt köpas. Text och foto: Thomas Ericsson

Blaser R93 har under åren varit en enorm försäljnings­framgång. Ett genomarbetat vapensystem med stort modell­utbud för jakt jorden runt. Ett pibytessystem som bara kräver ett enda enkelt verktyg. I de fall där det krävs byte av slutstyckshuvud och magasin är även det mycket enkelt.
Blasers uppföljare, R8, är natur­ligtvis baserad på de erfarenheter som R93 har gett och modellen har ett löstagbart magasin med något bättre kapacitet och integrerat avtryckarsystem, en mera greppvänlig spänntangent och utvecklad kolv. Balansen och trycket har också förbättrats.

Blaser R8 Tracking
Tracking kompletterar R8-familjen på samma sätt som R93 Tracking har gjort. För de som ofta genomför eftersök på klövvilt är det en oerhörd fördel att ha ett kort smidigt vapen som kan bäras platt mot ryggen vid spårningsarbete i snårig och kuperad terräng.

Grövre kolv
R8 har fått en något ”större” och kraftigare kolv som bidrar till en känsla av bättre balans jämfört med R93. Pistolgreppet har en lämplig kurva med gummerade greppytor som tillsammans med panelerna på framstocken ger ett utmärkt grepp som underlättar skyttet.
Gummibakkappan är väl inpas­sad, dämpar rekylen och skyddar kolven på ett bra sätt.

Löstagbart magasin
Blaser har utvecklat R8 med löstagbart magasin med integrerad avtryckarmekanism. Hela paketet kan låsas i lådan med ett metallbleck i framkant på avtryckarhuset. För att komma åt tangenten måste kikarsiktet tas av vilket är en enkel operation. Det är nog klokt att ha avtryckarhuset låst i stocken.
Magasinet fungerar väl och patronerna matas upp på ett bra säkert sätt. Magasinet är enkelt att fylla på och plundra när det har tagits loss ur stocken. Lite mer krångligt blir det när det sitter på plats och patronerna ska manövreras under kikarsiktet. Vill man bara stoppa i ett skott kan det enkelt göras uppifrån.

Säkringssystem
Någon säkring i egentlig mening saknas då mekanismen spänns i samband med att skott ska lossas. Tangenten är relativt bred och har en utmärkt utformning som gör att det känns enkelt att spänna mekanismen. Vapnet är således helt ofarligt med patroner i magasinet och i loppet när mekanismen inte är uppspänd. Glömmer man att slacka mekanismen är det som att bära en traditionell studsare med osäkrad mekanism. Allt är en funktion av vana och säker vapenhantering.
I jämförelse med R93 har R8 dubbla upphak. Om det ökar säkerheten är väl oklart men det bidrar säkert till ett bättre och renare avtryck enligt tillverkaren.

Slutstycke
Slutstycket löper lätt i lådan på dubbla metallskenor som är kraftigare än på R93. Låsningen sker med samma princip som R93. En cirkulär låsning som trycks ut i motsvarande urfräsning i pipan. Låsningen blir mycket stark och stabil.
Utdragare och utstötare är av traditionell konstruktion med ett metallbleck som griper tag om hyls­botten och en fjäderbelastad metallsprint som trycker i väg hylsan när den släpper från pipkanten. Sako och Husqvarna med flera an­vänder samma typ av konstruktion.
Slutstycket låses fast i lådan med hjälp av en liten sprint på höger sida som är lätt att trycka ner när man vill ta ut slutstycket.
Slutstyckshuvudet är kaliberan­passat så magnumkalibrar kräver ett byte liksom de allra klenaste kalibrarna. Det är inte svårt att byta slutstyckshuvud. Ett metallbleck petas loss och slutstyckshuvudet tas av och ersätts med ett annat varefter blecket petas tillbaka och låser fast slutstyckshuvudet.

Kikarmontage
Blaser har ett eget snabbfäste för montage av kikarsikten. Ett sadel­montage som är skottfast och myck­et elegant utformat. Den enda nackdelen är möjligen priset, cirka 4 000 kronor, men det är ändå inget i jämförelse med ett hakmontage. Med flera sadelmontage går det att ha flera kikarsikten och rödpunkt­sikten inskjutna och klara för sitt vapen beroende på vad som ska jagas. R8 Tracking har öppna riktmedel på pipan. Ett stort tydligt stolpkorn och sikte med relativt bred skåra. Stolpkornet är justerbart i höjd och siktet i sidled. De öppna riktmedlen fungerar utmärkt.

Skytte
Blaser R8 Professional Tracking har prövats på älgbanan och i skott­stol. Pipan är 50 centimeter lång vilket är kort och vid skytte på älgbanan kan studsaren upplevas lite vinglig men den känslan kan säkert övas bort. För att få det mesta av ett specialvapen för eftersök bör man nog satsa en del tid och ammunition i förberedelser för ”skarpa” arbeten.
Precisionen är inget att klaga på. 30 millimeter på 100 meter med jaktammunition är ett utmärkt re­sultat för en studsare med så kort pipa. Kalibern 9,3×62 brukar skjuta tätt men är väl ingen patron som lockar till mycket skjutande i skott­stol. Rekylen är förvånansvärt lätthanterad. Det beror mycket på den raka kolven och en väl fungerande bakkappa.

Bärsystem
Blaser R8 har dubbla rembyglar monterade, eller i vart fall fästen. Ett par som är monterade på det traditionella sättet och ett kompletterande par som gör det möjligt att flytta fram det främre remfästet fram till mynningen och det bakre till mitt på kolven. Med remmen monterad på det sättet hamnar studsaren platt mot ryggen med pipans mynning i höjd med axeln och kolven nedanför höften. Använ­der man två remmar bär man studsaren som en ryggsäck vilket underlättar när tät buskage ska passeras.

Sammanfattning
Smakar det så kostar det. Blaser R8 Professional Tracking är inget lågprisvapen men kvalitet kostar. Att Trackingmodellen behöver vara nästan 10 000 kronor dyrare än Professional är lite egendomligt. Men för den som huvudsakligen jagar med löshund eller är utpräg­lad eftersöksjägare är Blaser R8 Professional Tracking ett gott alternativ. Med en kaliber för efter­sök och en klenare kaliber för vanlig jakt är man väl rustad.             

Blaser R8 Professional Tracking

Kaliber: 9,3×62

Längd: 95 cm

Piplängd: 50 cm

Vikt: 3,2 kg

Magasin: För fyra patroner plus ett i loppet

Pris: 36 495 kr

Generalagent:
Normark Scandinavia

5.gifHelhetsintryck: Gedigen studsare med hög finish och många alternativ.

5.gifSäkerhet: Mekanismen spänns vid skott.

5.gifPrecision: Mycket god precision med jaktammunition.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser