Björnjakten slut

Luleå (JJ) Björnjakten i Norrbotten är avslutad för i år. Totalt fälldes 24 björnar i länet och en björn har rapporterats som påskjuten och inte påträffad.

Statistiken visar att jägarna fällt 13 hanar och tio honor fälldes i inlandskommunerna. I kusten fälldes endast en björn i Kalix kommun. När årets tilldelning på 33 björnar presenterades var Jägareförbundet i Norrbotten kritiska till beslutet eftersom man ansåg att Naturvårdsverket borde tilldelat länet 60 björnar. Trots det klena avskjutningsresultatet anser Jägareförbundet att nästa års tilldelning bör ligga på 60 djur för att björnstammen ska ligga kvar på 2005 års nivå. Som orsak till det låga licensutnyttjandet anges den varma hösten som gjort det svårt för jägarna att använda hund vid björnjakten. Norrbottensjägarna är även kritiska till att björnjakten avslutas två veckor tidigare i länet än i övriga landet. Argumentet att björnarna skulle störas om jakten tilläts ytterligare två veckor ger man inte mycket för. Älgjakt, småviltsjakt och skogsbruk bedrivs hela perioden och det innebär att björnarna trots allt blir störda. Jägarna i Norrbotten anser även att åteljakt borde tillåtas i kustkommunerna.

AKTUELLT

Finsk seger på nordiska mästerskapen

Luleå (JJ) De finska stövarekipagen tog hem segern både individuellt och i lag när Nordiska Stövarmästerskapet arrangerades första helgen i december av Norrbottens läns stövarklubb.

Annonser