Björnjakten i Västerbotten – ansöker om dispens

Västerbotten (JJ) Viltförvaltningsdelegationen i Västerbotten var eniga om att björnjaktspremiären ska flyttas fram till till älgjaktspremiären. Nu ska länsstyrelsen ansöka om dispens hos Naturvårdsverket.

Foto: Per Jonson

Björn Jonsson är enhetschef på Länsstyrelsen i Västerbotten och han satt med under Viltförvaltningsdelegationens sammanträde.

– Frågan om senareläggning av premiären brukar vara årligen återkommande. Nytt för i år var dock att det rådde konsensus bland delegaterna, säger han.

Enligt Björn Jonsson var det framför allt två argument som anfördes. Dels skulle en senareläggning minska risken för illegal jakt och dels skulle fler kunna ta del av björnjakten.

– Vad gäller argumentet om illegal jakt hade vi faktiskt ökad tillsyn i fjol och vi såg inga sådana tendenser. Jakten går ju väldigt fort och då har vi möjlighet att öka våra insatser, säger han.

Viltförvaltningsdelegationen har nu upplysts om att jakttiden inte kan ändras av länsstyrelsen på egen hand, berättar Björn Jonsson.

– För att kunna senarelägga premiären måste vi ansöka om dispens hos Naturvårdsverket. Det är de som får ta ställning till åtgärden. Viltförvaltningsdelegationen vill att vi ska gå vidare med en ansökan.

 

 

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Rätt älgdragare gör jakten både säkrare och trevligare

En stor del av den produktutveckling som gjorts av älgdragare och tillbehör har diskuterats fram av jägare. Tillverkare har tagit åt sig av önskemålen och förbättrat dessa maskiner som är oumbärliga när tunga älgar ska transporteras över stock och sten. Här presenterar vi två rena älgdragare och en ATV som blivit mycket populär bland jägarna.
ANNONS ▼

Annonser