Björnjakten i Västerbotten – ansöker om dispens

Västerbotten (JJ) Viltförvaltningsdelegationen i Västerbotten var eniga om att björnjaktspremiären ska flyttas fram till till älgjaktspremiären. Nu ska länsstyrelsen ansöka om dispens hos Naturvårdsverket.

Foto: Per Jonson

Björn Jonsson är enhetschef på Länsstyrelsen i Västerbotten och han satt med under Viltförvaltningsdelegationens sammanträde.

– Frågan om senareläggning av premiären brukar vara årligen återkommande. Nytt för i år var dock att det rådde konsensus bland delegaterna, säger han.

Enligt Björn Jonsson var det framför allt två argument som anfördes. Dels skulle en senareläggning minska risken för illegal jakt och dels skulle fler kunna ta del av björnjakten.

– Vad gäller argumentet om illegal jakt hade vi faktiskt ökad tillsyn i fjol och vi såg inga sådana tendenser. Jakten går ju väldigt fort och då har vi möjlighet att öka våra insatser, säger han.

Viltförvaltningsdelegationen har nu upplysts om att jakttiden inte kan ändras av länsstyrelsen på egen hand, berättar Björn Jonsson.

– För att kunna senarelägga premiären måste vi ansöka om dispens hos Naturvårdsverket. Det är de som får ta ställning till åtgärden. Viltförvaltningsdelegationen vill att vi ska gå vidare med en ansökan.

 

 

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

SVA vill ha hjälp att kartlägga nya fågelvirus

SVA vill ha allmänhetens hjälp att hålla koll på om Sverige nås av fågelvirus som även kan smitta andra människor och djur och som inte funnits här tidigare. Allmänheten uppmanas rapportera döda fåglar som påträffas.

Därför är foxhounden Einar en värdefull varghund

– När jag läste i Jaktjournalen att finnarna jagar varg med hund, brann det till i huvudet på mig: En sådan hund ville jag ha. Det berättar värmländske jägaren Petter som äger american foxhounden Einar som det fällts ett 20-tal vargar för och som just nu hjälper den norska fårnäringen mot varg.
ANNONS ▼

Annonser