Björnjakten i Värmland är beslutat

Länsstyrelsen i Värmland har beslutat om licensjakt på björn 2020. Man höjer kvoten från förra året.