Jaktnyheter

Björninventeringsresultat på gång

Björnstammen i Jämtland kan behöva sänkas ytterligare för att förvaltningsmålet ska nås. Arkivfoto: Per Jonson

I början av juni förväntas analysresultaten av björnspillningsinventeringen i Jämtlands län och Västernorrlands län presenteras. Men redan nu visar delresultat att stammen inte minskat sedan förra inventeringen.

"}}

Det är Nicklas Rumm, inventeringssamordnare på Länsstyrelsen i Jämtlands län som berättar att Naturhistoriska riksmuseet är inne i slutfasen av analysarbetet.

– Tidsplanen verkar hålla och då planeras resultatet vara klart i början av juni. Vi vill kunna utgå från detta resultat när vi sätter kvoterna inför kommande licensjaktperiod, säger han.

Ingen minskning

Men redan nu har en del info kunnat redovisas. Nicklas Rumm berättar att det identifierats lika många björnindivider nu som i inventeringen 2015.

– Det betyder att stammen trots ökat jaktuttag och omfattande skyddsjakt inte minskat. Jag tror vi kommer behöva öka avskjutningen för att nå förvaltningsmålet, säger Nicklas.

De tre senaste åren har Jämtlands läns björntilldelning under licensjakten legat på 100 individer, fördelade inom två olika delområden. I tillägg har det fällts 20-40 björnar årligen på skyddsjakt under samma tidsperiod.

– Vad vi kan se är att skyddsjaktsbehovet är större i norra delen av länet än i södra delen. Analyser har också visat att många av de björnar som fällt i skyddsjakten redan befunnit sig i det området på hösten. Om målsättningen framöver blir att sänka populationen i förvaltningsområdet kan det bli aktuellt att eftersträva en snabbare sänkning där problemen med predation på ren är stora.

Bredda perspektivet

Spillningsinventeringen har genomförts i både Jämtland- och Västernorrlands län. Nicklas Rumm menar att det är viktigt att framöver försöka titta på björnförvaltningen i ett större geografiskt perspektiv.

– Det sker en samförvaltning med Västernorrland men vi delar också stam med Västerbotten, Dalarna och Gävleborgs län. Där har vi inte med lika stor säkerhet hur överlappningen ser ut.

I beslutet om licensjakt för björn 2020 beskrev länsstyrelsen populationsläget i länet

”Hösten 2015 genomfördes en spillningsinventering i Jämtlands och Västernorrlands län. Utifrån inventeringsresultatet beräknades det finnas totalt 1179 individer varav Jämtlands län berördes av 907 individer. Cirka 65 individer återfanns på båda sidor om länsgränsen mellan Jämtland och Västernorrland. Detta betyder att det sannolikt fanns cirka 880 björnar i Jämtlands län 2015 […] Den aktuella (sommaren 2020) björnpopulationen i Jämtlands län bedöms av Skandinaviska
Björnprojektet vara i spannet mellan 800–900 björnar.”