Björnfrossa trots ökad avskjutning

Skyddsjakten på björn har nästan femdubblats på fem år. Från 25 björnar till de 121 som tilldelats för höstens jakt. Trots detta är kritiken massiv från jägare, djurägare och glesbygdsbor. Med all rätt.
Tilldelningen är på tok för snål, björnstammen växer lavinartat och en jägare från Härjedalen som ringde Jaktjournalens redaktion jämförde björnstammens tillväxt med ”älgexplosionen” på 80-talet.
Helt klart har Naturvårdsverket tillämpat försiktighetsprincipen när de tog beslutet om höstens björntilldelning. I flera fall har man också nonchalerat både länsstyrelsernas och viltvårdsnämndernas förslag.
Det mest tragiska med försiktighetsprincipen är att man sätter björnen före människan och inte tvärtom.

Snåla
Naturvårdsverket hade definitivt kunnat vara betydligt generösare i tilldelningen, utan att ha äventyrat björnstammens numerär påtagligt.
Det finns en rad argument och fakta som Naturvårdsverket kunde ha använt för en betydligt högre tilldelning.
För det första kunde man ha lyssnat på de förslag som viltvårdsnämnderna och länsstyrelserna lämnade.
Ett exempel är Norrbotten, där björnstammen varit i kraftig tillväxt under flera år. Jägareförbundet ville ha en tilldelning på 50 björnar och länsstyrelsen föreslog en tilldelning på minst 35 björnar.
Bakgrunden till detta är massor av björnobservationer i hela länet, ända ner till kusten. Dessutom känner de boende i byarna sig otrygga när björnar ogenerat kommer in bland husen i jakt på mat. En annan tungt vägande anledning till avskjutningsförslaget är att förvaltningsmålet redan är nått i Norrbotten, med björn i hela länet.

Lyssnade inte
Naturvårdsverket bestämde sig för att inte lyssna på vare sig länsstyrelse eller jägare. Tilldelningen beslutades bli 25 björnar, en försiktig ökning med fem djur!
Verket motiverade den blygsamma tilldelningen med att forskarna inte var säkra på att tillväxten var så stor i Norrbotten.
Ett argument som är mycket svagt och dåligt. För det första måste Naturvårdsverket våga lita på de lokala länsstyrelsernas och jägareförbundens uppskattningar och krav.
För det andra har det vid upprepade tillfällen visat sig att forskarnas uppskattningar av den svenska björnstammen varit kraftigt missvisande, men inte överraskande för jägarna.
Det understryker DNA-analyserna från insamlad björnskit i Gävleborg, Dalarna och nu senast i Västernorrland. Underskattningen av björnstammens numerär har varit minst 30 procent.

Minimimål
Detta föranledde forskarna att revidera uppskattningen av björnstammen förra året till mellan 1 635 djur och 2 840 djur.
Siffrorna varierar beroende på vilken tillväxt man räknar med.
Alltså är uppskattningen osäker, men visar ändå att stammen ökat kraftigt, kanske tredubblats, sedan 1996 då förra inventeringen gjordes. Som då visade på cirka 1 000 djur.
Det intressanta är dock att riksdagens minimimål för björnstammen är minst 1 000 björnar och 100 föryngringar.
Mot bakgrund av detta är det minst sagt förvånande att björntilldelningen sattes så lågt.

Du är en jaktidiot!
Nu är det dokumenterat att Jaktjournalens läsare har det största jaktintresset av alla jägare i Sverige. Orvesto har gjort en undersökning som visar att JJ:s läsare är överlägsna såväl när det gäller jaktintresse och antal jaktdagar som hundinnehav. Inte konstigt att vi vill ha en högre björntilldelning!

HOLGER NILSSON
Jaktjournalen september 2005

AKTUELLT

Hemmaseger på Stövar-SM

Vrigstad (JJ) Det har varit två fantastiska provdagar i skogarna utanför Vrigstad i Småland. Efter ett rafflande upplopp stod det till slut klart att lokala hamiltontiken Bärimilla Kelly och ägare Bjarne Engström stod som segrare.

Därför sitter Hedin häktad för illegal vargjakt

Västmanland (JJ) Nu offentliggörs uppgifter kring varför industriledaren och vargdebattören Karl Hedin sitter häktad misstänkt för illegal vargjakt. – Skämtsam jargong och missuppfattning, sammanfattar Hedins advokat, Sven Severin.

Annonser