Björnar dog av kortslutning – implantatsändare stoppas

Sverige/Norge (JJ) Radiosändare som opererats in i bukarna på brunbjörnar har gett djuren allvarliga biverkningar. I några fall har björnar avlidit när det blivit kortslutning i batterierna.

Bild hämtad ur forskarnas referensmaterial: En honbjörn som hittades död efter att antennen på sändaren perforerat magen och batterierna i sändaren kortslutits och ser ut att ha brunnit. Bilden till höger: Arkivbild, Gettyimages

Det är Norsk institutt för naturforskning, NINA, som rapporterar från en studie som genomförts av Skandinaviska björnforskningsprojektet. Svenska forskare från SLU har deltagit.

Den typ av sändare som sätts in i buken på djur började utvecklas på 1970-talet och användes först till djur som var extra svåra att märka med halsband: Djur som dyker, exempelvis utter, djur med större omfång kring halsen än huvudet, exempelvis vildsvin, och unga björnar som växer snabbt och riskerar att få halsband som sitter för hårt.

Implantatsändarna kan inte pejlas som GPS-pejlarna som sätts i halsband. De avläses när djuret sövs eller hittas dött.

Björnar dog av kortslutning

Man har även märkt grävlingar, bävrar, fjällrävar och lodjur med implantat i bukarna. Tjänstemännen vid NINA uppger på hemsidan att tiotusentals djur internationellt blivit märkta med den här typen av sändare.

Men nu visar alltså en studie vid Skandinaviska björnprojektet att sändarna skadat björnar. 305 björnar har studerats under 19 år.

– Vår konklusion är att ytan på implantaten inte är vävnadsvänlig, att den tekniska kvaliteten på sändarna är dålig, att implantaten kan förorsaka smärtfulla tillstånd och att denna typ av radiosändare inte ska användas på brunbjörn, säger professor Jon M. Arnemo på NINA:s hemsida.

Bland annat har det visat sig att implantaten kan läcka vilket lett till kortslutning i batterierna. I två fall har björnar dött av det.

Implantaten stoppas på björnar

Från början var det tänkt att sändarna skulle sitta i björnarnas bukar livet ut. Sedan bestämde man att de skulle tas ut efter tre-fem år. Nu stoppas användningen av implantaten helt.

– Studien är viktig för bättre djurvälfärd. Vi hoppas att den bidrar till andra forskare slutar att använda denna typ av implantat på brunbjörn och andra viltlevande djurarter, säger Arnemo på NINA:s hemsida.

Jonas Kindberg är projektledare för Skandinaviska björnforskningsprojektet och beskriver implantatsändarna som ”halva stafettpinnar” , tio centimeter långa ungefär.

– När vi fick resultaten från studien beslutade vi direkt att plocka ut de här sändarna så fort som möjligt. Problemet är att de inte fungerar som tillverkarna sagt, att de ska vara ”vänliga” och kunna sitta i under djurets livstid, säger Jonas Kindberg.

Implantatsändare kommer bara att användas i undantagsfall och det gäller unga björnar som är i stark tillväxt.

– Dem sätter vi in en helt annan typ av sändare på, av annat material, som är godkänd att sätta in på människor, säger Jonas Kindberg.

Jaktjournalen har sökt professor Jon M. Arnemo  för att fråga på vilket sätt sändarna varit plågsamma för björnarna. Vi har inte nått Arnemo.

Mikel Moilanen
mikael.moilanen@jaktjournalen.se
070 – 744 18 21
AKTUELLT

LRF vill ha löshundsjakt på vildsvin vår och sommar

Lösa vildsvinshundar hela våren och sommaren. Vårbocksjakt i hela Sverige. Jakt på hjort och rådjur dygnet runt. Det är förslag på nya jakttidsregler från Lantbrukarnas Riksförbund, LRF. – Vi måste göra något åt vildskadorna, säger förbundets jakt- och viltansvarige Anders Wetterin.

Det kan vara säljakt på gång

Ett antal motioner om licensjakt på säl bereds just nu i miljö- och jordbruksutskottet. Utskottets ordförande, Kristina Yngwe, C, tror att det kan bli ja till motionerna och det det öppnar för licensjakt på säl.

Annonser