Björn skjuten från helikopter

Funäsdalen (JJ) En björn som jagat ren vid flera tillfällen senaste dagarna har fällts av personal från länsstyrelsen.

I går beviljade länsstyrelsen i Jämtland skyddsjakt på en björn som vid flera tillfällen försökt jaga ren vid Bratteriet, sydväst om Funäsdalen.

Björnen är nu fälld under odramatiska former av länsstyrelsens personal från helikopter.  

AKTUELLT

Sverige har 2 900 björnar

Stockholm (JJ) Den svenska björnstammen växer. Av 2017 års populationsberäkning dras slutsatsen att det i dag finns cirka 2 900 björnar i landet.

Annonser