Bitter eftersmak på domstols avgörande

Stockholm (JJ) Högsta Förvaltningsdomstolen avgörande i dag ser ut att sätta käppar i hjulet för den vargjakt Naturvårdsverket flaggade för i förmiddags.

Den första av sex tilldelade vargar i Gävleborgs län fälldes för ett par timmar sedan. Arkivfoto: Per Jonson.


Eftersom domstolen kommit fram till att dagens prövningsförfarande strider mot EU-rätten ser det ut som om vargjakten Naturvårdsverket i förmiddags gav klartecken till ändå kommer frysa inne.

Risken är i alla fall överhängande eftersom deras prövning av överklagandena nu helt plötsligt inte är giltig. Motståndare till den stundande vargjakten har på grund av Högsta Förvaltningsdomstolens avgörande nu åter möjlighet att överklaga beslutet om jakt till domstol.

Dessa processer har vi facit på från tidigare år. Överklagandeprocesser och handläggning av ärendena av jurister tar tid. Inhiberas dessutom jaktbeslutet i väntan på domstolens avgörande rinner jakttiden i väg.

Sveriges Riksdag, Länsstyrelser samt Naturvårdsverk har alla ställt sig positiva till en reglerad licensjakt på varg. Nu ser denna jakt ut att utebli som så många gånger förr.

Domen från Högsta Förvaltningsdomstolen ska nu studeras i detalj av Regeringen.

– Det viktiga nu är att det blir rätt, det har varit så mycket strul kring vargjakten under så många år. Att vargjakten ska kunna prövas i domstol innebär också att vi måste ändra i förordningen så att de här ärendena hanteras skyndsamt av domstolarna. Det är jätteviktigt för att undvika stillestånd i processerna. Vi måste få ordning och reda, sa Sven-Erik Bucht tidigare idag till tidningen Svensk Jakt.

AKTUELLT

Skarp kritik mot polisens hantering av vapenärenden

Linköping (JJ) Polisprofessor Stefan Holgersson riktar skarp kritik mot polisens myndighetsutövning i vapenärenden. I en forskningsrapport kommer han fram till att polisen klipper och klistrar i lagtexter och inte lägger fram uppgifter som talar till klagande personers fördel.

Annonser