Billigare jaktmarker i vargområden

MELLANSVERIGE (JJ) I vargtäta områden i mellansverige blir jaktarrendena allt blilligare. I norra Örebro-, Gävleborgs- och Värmlands län har jakten blivit i genomsnitt 30 procent billigare, rapporterar tidningen Land.

Rovdjurstrycket i mellansverige har gjort att både antal djur och jaktdagar minskat väsentligt. I och med det har också jaktarrendena blivit allt lägre.

En annan stor anledning till att fler avstår klövviltsjakt i områden är risken för att få sin jakthund dödad i samband med en rovdjursattack.

Både Sveaskog, Svenska Kyrkan och Stora Enso m.fl. har sänkt sina arrenden i områdena.

AKTUELLT

Exceptionellt stora älgbetesskador i norr

Norrland (JJ) Myndigheten Skogsstyrelsen meddelar att statistiken från årets nu färdiga betesinventering är sammanställd. Resultatet visar områden Norrland med betesskador på tall, större än någonsin uppmätta.

Ny webb och app från Easyhunt

Kungsbacka (JJ) Easyhunt lanserar i dag, fredag, en ny webb och app som ersätter de gamla. Bland annat utlovas supersnabb karta med fastighetsgränser.

Annonser