Besvärlig skyddsjakt på lodjur

Sollefteå (JJ) Inom Sollefteå och Örnbsköldsviks kommuner pågår för fullt skyddsjakt på sju lodjur för att syftet att minska skadorna på renskötseln. Bristen på spårsnö har dock försvårat jakten. Sedan starten den 14 november har endast ett djur skjutits.

Snöbrist och krångliga jaktregler försvårar skydsjakten på lodjur i Västernorrland.

Det aktuella området, som sträcker sig från Helgum och mot Trehörningsjö, är uppdelat i tre områden. För område ett är jakten redan avlyst sedan ett lodjur blivit fällt. I område två får fem djur skjutas och område tre har tilldelats ett djur.

Bristen på snö i stora delar av området gör att man inte kan spåra, och därmed får man heller inte jaga. Spårsnö, det vill säga ett snötäcke som förväntas ligga kvar under hela jaktdagen, är en förutsättning för att veta om det rör sig om honor med ungar – dessa är nämligen inte tillåtna att jaga, enligt länsstyrelsens beslut. Det är endast vuxna, ensamma lodjur som får skjutas.

En annan anledning till att skyddsjakten går trögt kan vara att det är en tidskrävande jakt med många regler som ska följas.

– Det känns lite för krångligt. Risken med för många regler är att man drar sig för att gå ut och jaga, säger en jägare som vill vara anonym, till tidningen Nordsverige.

ANNONS ▼
ANNONS ▼
AKTUELLT

Fler ripor på fjället än i fjol

Kjell Brännström långvarig medarbetare på Jaktjournalen och jägare med stående fågelhund har deltagit i ripinventeringen i Norrbotten och är nyss hemkommen från Jokkmokksfjällen. – Det ser bättre än i fjol. Vi har räknat in fler kullar. Däremot har det varit färre kycklingar per kull, säger Kjell. Stora som trastar Kjell menar att fler inventeringsresultat bör
ANNONS ▼