Beslutet som stoppade björnjakt i hela Jämtland

“Paragraf 39 i förvaltningslagen (FL) kan tolkas som ett absolut förbud för den myndighet som meddelat ett beslut att ändra beslutet efter det att handlingarna i ärendet har överlämnats till högre instans.” Det konstaterar Magnus Åhammar, rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm, i en krönika i Dagens juridik. Uttrycket litis pendens i förvaltningsrättsliga sammanhang innebär att … Fortsätt läsa Beslutet som stoppade björnjakt i hela Jämtland