Jaktnyheter

Beslut om vargfri kommun överklagas

Flera nya vargattacker i syd. Arkivfoto: Getty Images.

En majoritet av Linköpings kommunfullmäktige beslutade i maj att kommunen ska vara vargfri. Nu överklagas beslutet till Förvaltningsrätten.

– Jag tycker att det är tveksamt att man från kommunens sida ägnar sig åt sådant som ligger utanför kommunens normala beslutsbefogenheter. Det är Naturvårdsverket och länsstyrelsen som har ansvaret för rovdjursförvaltningen i Sverige. Kommunens beslut bidrar också till en ökad polarisering i en kontroversiell fråga, säger Christer Davidsson, regionansvarig på Rovdjursföreningen i tidningen MVT:s pappersupplaga.

Ytterligare en person har överklagat beslutet och medhåll kommer från Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Linköping. Partierna röstade emot beslutet i fullmäktige och de anser att förvaltningsrätten nu borde upphäva beslutet.

”Att kommunen beslutat om målsättning för antal vargar inom Linköpings kommuns gränser faller utanför kommunstyrelsens och fullmäktiges kompetensområde”, skriver Maria Moraes (MP) enligt MVT.

Kristina Edlund, kommunstyrelsens ordförande har som uppdrag att arbeta mot målet och yttrar sig till förvaltningsrätten.

”Överklagandet ska avslås då beslutet inte strider mot lag eller annan författning samt då kommunen har rätt att uttrycka en ståndpunkt gentemot bland annat staten, i frågor som rör och berör kommunen och dess medlemmar, även i sådana frågor där staten har beslutanderätten,” skriver Kristina Edlund till förvaltningsrätten.