Beslut om skyddsjaktsdelgering planeras

Stockholm (JJ) Naturvårdsverket planerar att fatta ett nytt beslut om delegering av skyddsjakt till länsstyrelserna. Regeringen har gjort en ändring i jaktförordningen som innebär att Naturvårdsverkets beslut att delegera skydds- och licensjakt på stora rovdjur till länsstyrelserna inte kan överklagas.

Förordningsändringen kommer att träda i kraft den 1 juni 2014 och ett nytt delegationsbeslut planeras i samband med detta.

– I Sverige har vi en regionaliserad viltförvaltning där många beslut som rör vilt och rovdjur fattas av länsstyrelsen. Länsstyrelserna har god kunskap om förhållandena i sina respektive län och kan bedöma behovet av skyddsjakt. Besluten fattas närmare de som är berörda och det är positivt, säger Göte Hamplin, jakthandläggare på Naturvårdsverket.

Det nya beslutet innehåller inga förändringar jämfört med det tidigare förutom ett förtydligat rättsläge med anledning av ändringen i jaktförordningen. Ändringen innebär att Naturvårdsverkets beslut att delegera skydds- och licensjakt på stora rovdjur till länsstyrelserna vinner laga kraft på en gång, om inget annat anges i beslutet.

Förändringen i jaktförordningen innebär att delegationsbeslutet inte kan överklagas men man kan fortfarande överklaga enskilda beslut om jakt. När länsstyrelsen fattar beslut om skyddsjakt är det Naturvårdsverket som prövar eventuella överklaganden.

– Förordningsändringen gäller enbart för delegeringsbeslutet, inte för enskilda beslut om jakt. Eventuella överklaganden av beslut om jakt ska lämnas till länsstyrelsen som sedan lämnar överklagandet till Naturvårdsverket. Vi prövar överklagan efter gällande lagstiftning för jakt, förklarar Hanna Ek jurist på Naturvårdsverket.

Detta skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

AKTUELLT

Vill stoppa lodjursjakten

Kalmar/Jönköping (JJ) Svenska Rovdjursföreningen emotsätter sig att fem lodjur får skjutas i licensjakt i vinter i Kalmar och Jönköpings län.

Får dödade av lodjur i Skåne

Skåne (JJ) Två får har konstaterats dödade av lodjur utanför skånska Örkelljunga. – Vi ser lodjur då och då, bland annat på åtelkamerorna, berättar en Jägare.

Laika skjuten – attackerade nötkreatur

Östergötland (JJ) En östsibirisk laika som smitit hemifrån sköts av en jägare när hunden rivit ner en ko i en hage. Händelsen inträffade för en dryg vecka sedan i södra Östergötland.

Naturbevakare ångrar förhastat tjuvjaktsinlägg

När Rovdjursföreningen meddelade att varghanen i Juvbergsreviret sannolikt var tjuvjagad blev det hård tongång i facebooktråden. Naturbevakare Mats Hallin tyckte att "myndigheterna borde sluta dalta med dessa kriminella personer". Problemet är att vargen dog en naturlig död.

Debatt: Hur skulle det bli om alla tar lagen i egna händer?

Lagbrott ska utredas av polis och åklagare, inte av någon slags lynchmobb i media. Men det är extra allvarligt att man misskrediterar polis och åklagarväsendet, eller smutskastar tipsare, anser debattören i sin replik på tidigare debattartikel.

Nya jaktprov på gång i Vorstehklubben

Stenkullen (JJ) De senaste dagarna har det diskuterats flitigt i fågelhundsgrupper på sociala medier. Orsaken är att Vorstehklubben just nu ska ta fram förslag på nya jaktprov med inspiration från Tyskland.

Annonser